STENOROL CRYPTO®

Halofuginon (som lactat)
Huvepharma NV
 

Præsentation

Antiprotozomiddel til oral anvendelse.
Oral opløsning (0,5 mg/ml)
DeklarationHalofuginon 0,5 mg/ml
BrugsvejledningTil oral brug hos kalve efter fodring med colostrum, mælk eller mælkeerstatning. For at sikre korrekt dosering skal der bruges enten en sprøjte eller anden passende anordning til oral administration. Behandlingen bør foretages på samme tidspunkt hver dag. Når den første kalv er behandlet, skal alle kommende nyfødte kalve behandles systematisk, så længe risikoen for diarré forårsaget af C. parvum foreligger.
DoseringKalve: 0,1 mg/kg lgv. 1 x daglig i 7 på hinanden følgende dage (sv.t. 2 ml oral opløsning pr. 10 kg kalv i 7 på hinanden følgende dage).
TilbageholdelsestidKvæg: P.o.: Slagtning 13 døgn.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original beholder beskyttet mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 18 måneder. Efter anbrud: 1 måned.
BivirkningI meget sjældne tilfælde er der observeret forværring af diaréen hos behandlede dyr.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28917 554652 1 x 500 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Halofuginonlaktat har en cryptosporidiostatisk effekt på Cryptosporidium parvum. Det er hovedsageligt aktivt på parasittens frie stadier (sporozoit, merozoit). Oocyst-udskillelsen reduceres.
Indikationer
Nyfødte kalve: - Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum i besætninger, hvor der tidligere har været cryptosporidiosis. Tildeling bør starte i de første 24-48 timer efter kælvning. - Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosopridium parvum. Tildeling bør påbegynde indenfor 24 timer efter starten af diarréen.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er der observeret forværring af diarréen hos behandlede dyr.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes på tom mave. Bør ikke anvendes i tilfælde af diarré, som er begyndt mere end 24 timer tidligere, eller til svage dyr. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, samt et eller flere af hjælpestofferne.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke relevant.
Cave
Da symptomer på forgiftning kan opstå efter dobbelt terapeutisk dosis, er det nødvendigt nøje at overholde den anbefalede dosering. Symptomer på forgiftning er: Diarré, synligt blod i afføringen, nedsat mælkeindtag, dehydrering, apati og nedstemthed. I tilfælde af tegn på overdosering stoppes behandlingen straks og kalven fodres med umedicineret mælk eller mælkeerstatning. Rehydrering kan være nødvendigt.
Bemærkning
Gentagen kontakt med produktet kan medføre hudallergier. Undgå kontakt med huden og øjnene. I tilfælde af hud- og øjenkontakt med produktet; vask grundigt det udsatte område med rent vand. Hvis øjenirritation vedvarer søges læge. Brug beskyttelseshandsker mens produktet håndteres. Vask hænder efter brug af produktet.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org