MHYOSPHERE® PCV ID


Hipra Nordic ApS
 

Præsentation

Vaccine til aktiv immunisering af grise, for at reducere lungelæsioner og forekomsten af disse forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og reducere viræmi, varigheden af den viræmiske fase samt virusbelastning i lunger og lymfoidt væv forårsaget af Porcin circovirus type 2 (PCV2).
Injektionsvæske, emulsion til grise
DeklarationHver dosis på 0,2 ml indeholder: Inaktiveret rekombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, Nexhyon-stammen: Mycoplasma hyopneumoniae RP* ≥1.3, Porcin circovirus, type 2 (PCV2) kapsidprotein RP* ≥1.3. * Relativ potens (ELISA). Adjuvans: Let mineralolie (42,40 mg)
VaccinationsprogramÉn dosis til intradermal injektion af grise fra 3 ugersalderen og ældre.
BrugsvejledningVaccinen er til intradermal injektion. Administrer én dosis på 0,2 ml intradermalt på siden af nakken ved hjælp af en passende nålefri anordning, der er i stand til at indgive 0,2 ml doser pr. skud (med en injektionsstrømdiameter på 0,25-0,30 mm og en maksimal injektionskraft på 0,9-1,3 N); eksempelvis Hipradermic
DoseringGrise fra 3 ugers alderen og ældre: Administrer én dosis på 0,2 ml intradermalt på siden af nakken ved hjælp af en passende nålefri anordning.
TilbageholdelsestidSvin: Ingen
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar flaskerne i den ydre emballage for at beskytte dem mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år. Anvendes straks efter første åbning.
BivirkningMilde forbigående lokale reaktioner bestående af ikke-smertefulde hudinflammationer på mindre end 3 cm i diameter er meget almindelige. Moderat inflammation (på mellem 3-5 cm i diameter) første dag efter vaccination er almindeligt forekommende. Inflammationen falder generelt til mindre end 3 cm den efterfølgende dag. Disse lokale reaktioner kan ses i løbet af den første uge efter vaccinationen og vare i 1 til 3 dage. En eller to uger senere kan disse lokale reaktioner vise sig igen og da vare i 1 til 7 dage. Lokale reaktioner forsvinder helt uden behandling, inden for ca. 3 uger efter vaccination. En let forbigående stigning i kropstemperatur (i gennemsnit 0,3 ºC, mindre end 1,5 ºC i de enkelte grise) var almindeligt forekommende i feltundersøgelser. Denne let øgede temperatur aftog spontant inden for 48 timer uden behandling.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28803 567706 1 x 125 ds.  
28804 071650 1 x 50 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen indeholder inaktiveret rekombinant Mycoplasma hyopneumoniaecpPCV2, Nexhyon-stammen. Intradermal indgift af Mhyosphere PCV ID stimulerer aktiv immunitet mod sygdom forbundet med enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og reducerer sygdom forårsaget af Porcin circovirus type 2 (PCV2) hos svin.
Indikationer
Aktiv immunisering af grise fra 3 ugersalderen og ældre, for at reducere lungelæsioner forbundet med enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, og reducere forekomsten af disse læsioner. Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 23 uger efter vaccination. Aktiv immunisering af grise fra 3 ugers alderen og ældre for at reducere viræmi, virusbelastning i lunger og lymfoide væv samt varigheden af den viræmiske fase forbundet med sygdomme forårsaget af Porcin circovirus type 2 (PCV2). Effekt mod PCV2-genotyper a, b og d er påvist i feltundersøgelser. Indtræden af immunitet: 2 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 22 uger efter vaccination. Desuden blev der påvist en reduktion i nasal og fæcal PCV2-virusudskillelse samt en reduktion i varigheden af nasal virusudskillelse hos dyr der blev challenged med PCV2 virus hhv. 4 uger og 22 uger efter vaccination. Aktiv immunisering af grise fra 3 ugers alderen og ældre for at reducere dødeligheden/aflivningsfrekvensen og tab af daglig tilvækst forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og/eller PCV2-relaterede sygdomme (målt ved 6 måneders alderen i feltundersøgelser).
Bivirkninger
Milde forbigående lokale reaktioner bestående af ikke-smertefulde hudinflammationer på mindre end 3 cm i diameter er meget almindelige. Moderat inflammation (på mellem 3-5 cm i diameter) første dag efter vaccination er almindeligt forekommende. Inflammationen falder generelt til mindre end 3 cm den efterfølgende dag. Disse lokale reaktioner kan ses i løbet af den første uge efter vaccinationen og vare i 1 til 3 dage. En eller to uger senere kan disse lokale reaktioner vise sig igen og da vare i 1 til 7 dage. Lokale reaktioner forsvinder helt uden behandling, inden for ca. 3 uger efter vaccination. En let forbigående stigning i kropstemperatur (i gennemsnit 0,3 ºC, mindre end 1,5 ºC i de enkelte grise) var almindeligt forekommende i feltundersøgelser. Denne let øgede temperatur aftog spontant inden for 48 timer uden behandling.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvans eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om brug af vaccinen sammen med andre veterinærlægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse frarådes under drægtighed og laktation.
Cave
Kun raske dyr må vaccineres. Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. I tilfælde af utilsigtet selvinjektion hos personer der administrerer produktet skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org