TIASOL

Tiamulinhydrogenfumarat
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Semisyntetisk bredspektret antibiotikum til oral anvendelse mod infektioner hos svin, kyllinger og kalkuner.
Opløsning til anvendelse i drikkevand (125 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktivt stof: Tiamulinhydrogenfumarat 125,0 mg svarende til 101,2 mg tiamulin. Hjælpestoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218): 0,9 mg, propylparahydroxybenzoat 0,1 mg og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningOral indgivelse via drikkevand. Produktet skal administreres ved hjælp af passende kalibreret udstyr. Ved medicinering af store mængder vand tilberedes først en koncentreret opløsning, som efterfølgende fortyndes til den ønskede koncentration. Der bør tilberedes friske opløsninger af tiamulin medicineret drikkevand hver dag. Eventuelt resterende medicineret drikkevand fra dagen før skal kasseres. Svin i) Til behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage, afhængigt af infektionens sværhedsgrad. ii) Til behandling af porcin kolonspirokætose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage, afhængigt af infektionens sværhedsgrad. iii) Til behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,07 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. iv) Til behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida, der er følsom over for tiamulin. 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,16 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. v) Til behandling af pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsom over for tiamulin. 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,16 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. Kyllinger Til behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum samt luftsækbetændelse og smitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae. 25 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,2 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage. Kalkuner Til behandling og metafylakse af smitsom bihulebetændelse og luftsækbetændelse forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis. 40 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,32 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage.
DoseringSvin: 8,8 eller 20 mg/kg lgv. svt. 7 eller 16 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinanden følgende dage, behandlingsvarighed og dosis afhænger af hvilken infektion der behandles og sværhedsgraden af sygdommen.
Kalkuner: 40 mg/kg lgv. svt. 32 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinanden følgende dage.
Kyllinger: 25 mg/kg lgv. svt. 20 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinanden følgende dage.
TilbageholdelsestidSvin: Slagtning: 2 dage: 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat. 4 dage: 20 mg tiamulinhydrogenfumarat. Kyllinger: Slagtning: 2 dage. Æg: 0 dage. Kalkuner: Slagtning: 6 dage.
OpbevaringIngen særlige forhold.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder. Efter fortynding: 24 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28252 424139 1 x 1 flaske  
Opløsning til anvendelse i drikkevand (250 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktivt stof: Tiamulinhydrogenfumarat 250,0 mg svarende til 202,4 mg tiamulin. Hjælpestoffer: Ethanol 96 % og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningOral indgivelse via drikkevand. Produktet skal administreres ved hjælp af passende kalibreret udstyr. Ved medicinering af store mængder vand tilberedes først en koncentreret opløsning, som efterfølgende fortyndes til den ønskede koncentration. Der bør tilberedes friske opløsninger af tiamulin medicineret drikkevand hver dag. Eventuelt resterende medicineret drikkevand fra dagen før skal kasseres. Svin i) Til behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,035 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage, afhængigt af infektionens sværhedsgrad. ii) Til behandling af porcin kolonspirokætose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,035 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage, afhængigt af infektionens sværhedsgrad. iii) Til behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis. 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,035 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. iv) Til behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida, der er følsom over for tiamulin. 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,08 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. v) Til behandling af pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsom over for tiamulin. 20 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,08 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 5 dage. Kyllinger Til behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum samt luftsækbetændelse og smitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae. 25 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,1 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage. Kalkuner Til behandling og metafylakse af smitsom bihulebetændelse og luftsækbetændelse forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis. 40 mg tiamulinhydrogenfumarat (svarende til 0,16 ml opløsning)/kg kropsvægt pr. dag i 3-5 dage.
DoseringSvin: 8,8 eller 20 mg/kg lgv. svt. 3,5 eller 8 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinanden følgende dage, behandlingsvarighed og dosis afhænger af hvilken infektion der behandles og sværhedsgraden af sygdommen.
Kyllinger: 25 mg/kg lgv. svt. 10 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinanden følgende dage.
Kalkuner: 40 mg/kg lgv. svt. 16 ml opl. pr. 100 kg/dag i 3-5 på hinande følgende dage.
TilbageholdelsestidSvin: Slagtning: 2 dage: 8,8 mg tiamulinhydrogenfumarat. 4 dage: 20 mg tiamulinhydrogenfumarat. Kyllinger: Slagtning: 2 dage. Æg: 0 dage. Kalkuner: Slagtning: 6 dage.
OpbevaringIngen særlige forhold.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder. Efter fortynding: 24 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28251 193254 1 x 1 flaske 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tiamulin hæmmer følsomme bakteriers proteinsyntese på ribosomniveau. Virkningen er bakteriostatisk. Tiamulin absorberes godt fra dyrenes mave-tarm-kanal. Tiamulin distribueres godt til de forskellige væv. Der sker ophobning i lungevæv. Tiamulin metaboliseres og udskilles i galden og via nyrerne.
Indikationer
Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal være fastslået, før produktet anvendes. Svin: Behandling af svinedysenteri forårsaget af Brachyspira hyodysenteriae, der er følsom overfor tiamulin. Behandling af porcin kolonspirokætose (colitis) forårsaget af Brachyspira pilosicoli, der er følsom over for tiamulin. Behandling af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis, der er følsom over for tiamulin. Behandling og metafylakse af enzootisk pneumoni forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, herunder infektioner kompliceret af Pasteurella multocida, der er følsom over for tiamulin. Behandling af pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsom over for tiamulin. Kyllinger: Behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum samt luftsækbetændelse og smitsom synovitis forårsaget af Mycoplasma synoviae, der er følsomme over for tiamulin. Kalkuner: Behandling og metafylakse af smitsom bihulebetændelse og luftsækbetændelse forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae og Mycoplasma meleagridis, der er følsomme over for tiamulin.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme erytem eller mildt ødem på huden hos grise efter brug af tiamulinhydrogenfumarat. Dette kan resultere i apati og død.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til svin og fugle, der kan få præparater, der indeholder monensin, narasin eller salinomycin, under og i mindst syv dage før og efter behandlingen med tiamulin. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Tiamulin interagerer med ionophorer som f.eks. monensin, salinomycin og narasin. Dyr må ikke få præparater, der indeholder monensin, narasin eller salinomycin, under og i mindst 7 dage før og efter behandling med tiamulin. Dette kan medføre svær væksthæmning, ataksi, lammelse eller dødsfald.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.
Æglægning
Kan anvendes til æglæggende høns og rugende høns og kalkuner.
Cave
Tiamulin må ikke anvendes sammen med ionophor antibiotika, f.eks. monensin, salinomycin eller narasin fra 7 dage før til 7 dage efter behandling af dyr.
Bemærkning
-
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org