ENTEROPORC COLI AC

Clostridium perfringens type A/C toksoider samt inaktiverede fimbrie adhæsiner fra Escherichia coli
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Enteroporc COLI AC lyofilisat og suspension til injektionsvæske, suspension, til gris.
Suspension til injektionsvæske
DeklarationHver dosis (2 ml) indeholder: Aktive stoffer: Lyofilisat: Clostridium perfringens type A/C toksoider: alfa-toksoid ≥ 125 rE/ml* beta1-toksoid ≥ 3354 rE/ml* beta2-toksoid ≥ 794 rE/ml* Suspension: Inaktiverede fimbrie adhæsiner fra Escherichia coli: F4ab ≥ 23 rE/ml* F4ac ≥ 19 rE/ml* F5 ≥ 13 rE/ml* F6 ≥ 37 rE/ml* * indhold af toksoider og fimbrie adhæsiner i relative enheder pr. ml, bestemt ved ELISA i forhold til en intern standard Adjuvans: Aluminium (som hydroxid) 2,0 mg/ml
VaccinationsprogramPrimær vaccination: Første vaccination: Én dosis 5 uger før den forventede faringsdato. Anden vaccination: Én dosis 2 uger før den forventede faringsdato. Revaccination (før hver efterfølgende faring): Én dosis 2 uger før den forventede faringsdato.
BrugsvejledningForberedelse af vaccinen: 1. Rekonstituer vaccinen med en steril sprøjte, og udtag ca. 5 ml af suspensionen, der overføres til hætteglasset med lyofilisat. 2. Omryst forsigtigt, indtil lyofilisatet er fuldstændigt blandet med suspensionen. 3. Udtag dernæst hele indholdet af hætteglasset med lyofilisat med den samme sprøjte, og overfør det tilbage til hætteglasset med suspension. 4. Omryst godt, indtil det er grundigt blandet. 5. Udtag ca. 5 ml af den rekonstituerede vaccinesuspension, og overfør det til hætteglasset med lyofilisat. Omryst hætteglasset. Udtag dernæst indholdet, og overfør det tilbage i hætteglasset med vaccinesuspension. Vaccinen er klar til brug. Injicér én dosis (2 ml) vaccine i nakkemusklerne i området bag øret på hver gris (i.m.).
DoseringSøer, gylte: Injicér én dosis (2 ml) vaccine i nakkemusklerne i området bag øret på hver so/gylt, se vaccinationsprogram.
TilbageholdelsestidGris: 0 døgn.
OpbevaringDen rekonstituerede vaccine skal opbevares ved 2°C - 8°C inden brug. Efter den rekonstituerede vaccine er udtaget fra opbevaring ved 2°C - 8°C, bør den anvendes straks.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 21 måneder. Opbevaringstid efter rekonstituering ifølge anvisning: 8 timer.
BivirkningEn forbigående stigning i kropstemperatur (middel 0,5°C, hos enkelte grise op til 2°C). En forbigående hævelse og rødme på injektionsstedet (gennemsnitligt 2,8 cm, hos enkelte grise op til 8 cm). En let nedtrykt adfærd almindeligt på vaccinationsdagen.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29117 127215 1 x 25 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Indtræden af immunitet (efter indtagelse af colostrum): E. coli F4ab, F4ac, F5, F6: indenfor 12 timer efter fødslen. C. perfringens type A og C: 1. levedag. Varighed af immunitet (efter indtagelse af colostrum): E. coli F4ab, F4ac, F5, F6: Første levedage. C. perfringens type A: 14 levedage. C. perfringens type C: 21 levedage.
Indikationer
Til passiv immunisering af afkommet ved aktiv immunisering af drægtige søer/gylte mhp reduktion af: - Kliniske tegn (svær diarré) og dødelighed forårsaget af stammer af Escherichia coli, der udtrykker F4ab, F4ac, F5 og F6. - Kliniske tegn (diarré) i løbet af de første levedage forbundet med Clostridium perfringens type A, der udtrykker alfa- og beta2-toksin. - Kliniske tegn og dødelighed forbundet med hæmorhagisk og nekrotiserende enteritis forårsaget af Clostridium perfringens type C, der udtrykker beta1-toksin.
Bivirkninger
Forbigående stigning i kropstemperatur (middel 0,5°C, hos enkelte grise op til 2°C). Forbigående hævelse og rødme på injektionsstedet (gennemsnitligt 2,8 cm, hos enkelte grise op til 8 cm). Let nedtrykt adfærd almindeligt på vaccinationsdagen.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org