RECONCILE

Fluoxetin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Selektiv serotoningenoptagelseshæmmer til behandling af separationsrelaterede lidelser hos hunde
Tyggetabletter (8 mg)
DeklarationFluoxetin 8 mg.
BrugsvejledningReconcile bør gives p.o. én gang daglig, dosis i henhold til doseringsskemaet i indlægssedlen. Tabletter kan gives med eller uden foder. Tabletterne er tilsat smagsstof. Der forventes klinisk forbedring med produktet inden for 1 til 2 uger. Hvis der ikke ses effekt inden for 4 uger, bør behandlingen af tilfældet re-evalueres, men der kan ske respons ved op til 8 ugers behandling. Ved glemt dosering, bør den næste dosis gives som planlagt. Behandling kan ophøre uden nedtrapning.
DoseringHund: 4-8 kg: 1-2 mg/kg lgv. sv.t. 1 tablet 1 gang dgl. (p.o.).
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale beholder (tæt lukket). Beskyttes mod fugt.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 30 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29296 097413 1 x 30 tabl. 134,18  
Tyggetabletter (16 mg)
DeklarationFluoxetin 16 mg.
BrugsvejledningReconcile bør gives p.o. én gang daglig, dosis i henhold til doseringsskemaet i indlægssedlen. Tabletter kan gives med eller uden foder. Tabletterne er tilsat smagsstof. Der forventes klinisk forbedring med produktet inden for 1 til 2 uger. Hvis der ikke ses effekt inden for 4 uger, bør behandlingen af tilfældet re-evalueres, men der kan ske respons ved op til 8 ugers behandling. Ved glemt dosering, bør den næste dosis gives som planlagt. Behandling kan ophøre uden nedtrapning.
DoseringHund: 8-16 kg: 1-2 mg/kg lgv. sv.t. 1 tablet 1 gang dgl. (p.o.).
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale beholder (tæt lukket). Beskyttes mod fugt.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 30 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29295 468688 1 x 30 tabl. 183,88  
Tyggetabletter (32 mg)
DeklarationFluoxetin 32 mg.
BrugsvejledningReconcile bør gives p.o. én gang daglig, dosis i henhold til doseringsskemaet i indlægssedlen. Tabletter kan gives med eller uden foder. Tabletterne er tilsat smagsstof. Der forventes klinisk forbedring med produktet inden for 1 til 2 uger. Hvis der ikke ses effekt inden for 4 uger, bør behandlingen af tilfældet re-evalueres, men der kan ske respons ved op til 8 ugers behandling. Ved glemt dosering, bør den næste dosis gives som planlagt. Behandling kan ophøre uden nedtrapning.
DoseringHund: 16-32 kg: 1-2 mg/kg lgv. sv.t. 1 tablet 1 gang dgl. (p.o.).
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale beholder (tæt lukket). Beskyttes mod fugt.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 30 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29294 487921 1 x 30 tabl. 224,12  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Fluoxetin hæmmer serotoninoptagelsen og forstærker serotonerg neurotransmission, men virker ikke sedativt, og har ikke nogen direkte virkning på hjertet. Effekten skyldes øget aktivering af serotoninreceptorer. Steady-state opnås efter ca. 10 dage.
Indikationer
Understøttende ved behandlingen af separationsrelaterede lidelser hos hunde, såsom destruktion og upassende adfærd (vokalisation og upassende defækation og/eller urinering) og kun i kombination med adfærdstræning.
Bivirkninger
Nedsat/manglende appetit, apati, urinvejslidelser (cystit, urininkontinens, urinretention, stranguri), CNS-symptomer (inkoordination, desorientering) ses ofte. Vægttab/konditionstab, mydriasis, stønnen, krampeanfald eller opkastning er ikke almindelige/sjældne.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for indholdsstofferne eller andre selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI’er) eller til hunde, der vejer under 4 kg, har epilepsi eller en anamnese om krampeanfald.
Interaktioner
Bør ikke gives samtidig med lægemidler, der sænker tærsklen for krampeanfald (f.eks. acepromazin eller klorpromazin). Må ikke anvendes i forbindelse med andre serotonerge midler eller MAO-hæmmere eller tricykliske aminer. Der bør i 6 uger efter endt behandling ikke indgives andre lægemidler, der kan interagere med fluoxetin eller norfluoxetin. Fluoxetin bør anvendes med forsigtighed sammen med andre lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt, og anvendelse frarådes. Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal toksicitet eller maternel toksicitet eller indvirkning på reproduktionen hos rotter. Må ikke anvendes til avlsdyr.
Cave
Produktets sikkerhed er ikke blevet fastslået hos hunde under 6 måneder og med en vægt under 4 kg. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Behandlingen bør stoppes i tilfælde af krampeanfald.
Bemærkning
Ved human indtagelse: Søg straks lægehjælp, og vis indlægsseddel eller etiket til lægen. De mest almindelige symptomer ved overdosering er krampeanfald, somnolens, kvalme, takykardi og opkastning.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org