PORCILIS® LAWSONIA ID VET.


MSD Animal Health
 

Præsentation

Vaccine og solvens med frysetørret inaktiveret Lawsonia intracellularis-bakterier.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, emulsion
DeklarationHver dosis à 0,2 ml rekonstitueret vaccine indeholder inaktiveret Lawsonia intracellularis stamme SPAH-08 ≥ 5323 E, paraffinolie 8,3 mg og DL-α-tocopherylacetat 0,6 mg.
VaccinationsprogramEn enkelt dosis à 0,2 ml rekonstitueret vaccine til grise fra 3-ugers alderen. Vacciner grisene intrakutant ved brug af et egnet nålefrit apparat til flerdosis intrakutan administration af væsker, der leveres som en "jet-strøm" med en volumen af vaccine (0,2 ml + 10%) igennem det epidermale lag i huden. Sikkerhed og virkning af Porcilis Lawsonia ID Vet. er blevet påvist ved anvendelse af apparatet IDAL®.
BrugsvejledningIntrakutan anvendelse. Rekonstituér lyofilisatet i solvensen eller i Porcilis PCV ID som beskrevet nedenfor: 50 doser Lyofilisat til 10 ml solvens eller Porcilis PCV ID eller 100 doser Lyofilisat til 20 ml solvens eller Porcilis PCV ID. For korrekt rekonstituering og anvendelse, følg proceduren nedenfor: 1. Lad solvensen eller Porcillis PCV ID opnå stuetemperatur og ryst grundigt før brug. 2. Tilfør ca. 5-10 ml solvens eller Porcilis PCV ID til lyofilisatet og bland kortvarigt. 3. Træk det rekonstituerede koncentrat op fra hætteglasset, og overfør det tilbage til hætteglasset med solvens eller Porcilis PCV ID. Ryst kortvarigt for at blande. 4. Brug vaccinesuspensionen inden for 6 timer fra rekonstitution. Al vaccine, der er tilbage på dette tidspunkt, bør kasseres. Undgå kontaminering ved gentagne anbrud.
DoseringSvin: En dosis à 0,2 ml rekonstitueret vaccine intrakutant.
TilbageholdelsestidSvin: 0 dage.
OpbevaringLyofilisat og solvens opbevares i køleskab (ved 2-8°C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år for lyofilisat i salgspakning. 3 år for solvens i salgspakning. 6 timer efter rekonstituering ifølge anvisning.
BemærkningLyofilisatet må ikke blandes med andre lægemidler til dyr undtaget den anbefalede "Solvens til Porcilis Lawsonia ID Vet." eller Porcilis PCV ID.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29070 102179 1 x 50 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Produktet stimulerer udviklingen af aktiv immunitet mod Lawsonia intracellularis hos grise.
Indikationer
Til aktiv immunisering af svin fra 3 ugers alderen til reduktion af diarre, tab af daglig tilvækst, læsioner i tarmen, bakterieudskillelse og dødelighed forårsaget af infektion med Lawsonia intracellularis. Indtræden af immunitet: 4 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 21 uger efter vaccination.
Bivirkninger
Stigning i kropstemperatuen er en meget almindelig bivirkning (gennemsnitlig 0,1°C, hos enkelte svin op til 1,4°C). Dyrene vender tilbage til normaltemperatur i løbet af 1 dag efter vaccination. Lokale reaktioner på injektionsstedet i form af hævelse (gennemsnitlig diameter ca. 1 cm, i enkelte grise op til 5 cm) er meget almindeligt forekommende. Lokale reaktioner forsvinder i løbet af 4 uger efter vaccination.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning hos grise fra 3-ugers alderen, med undtagelse af beskyttelse mod død, som viser, at denne vaccine, kan blandes med Porcilis PCV ID. Produktspecifikationerne for Porcilis PCV ID bør konsulteres. Bivirkninger er beskrevet under afsnittet Bivirkninger, med undtagelse af lokale reaktioner på injektionsstedet, hvor en maksimal størrelse på op til 7 cm kan forekomme hos enkelte grise. Alle lokale reaktioner forsvinder i løbet af 5 uger efter vaccination. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end det, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.
Æglægning
Ikke relevant.
Cave
Til brugeren: Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde, og tag indlægssedlen med dig. Hvis smerten fortsætter i over 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal du søge lægehjælp igen. Til lægen: Dette veterinærlægemiddel indeholder mineralolie. Selv hvis der er tale om små injicerede mængder, kan uforsætlig injektion af produktet medføre kraftige hævelser, der eksempelvis kan resultere i iskæmisk nekrose og endog tab af en finger. Der kræves ØJEBLIKKELIG kirurgisk behandling, og der kan opstå behov for tidlig incision og irrigation af det injicerede område, navnlig når det drejer sig om fingerbløddele eller -sener.
Bemærkning
Kun raske dyr må vaccineres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org