EQUISHIELD EHV

Inaktiveret equint herpesvirus type 1, (Bio 82: EHV-1)
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Inaktiveret viral vaccine til aktiv immunisering mod equint herpesvirus type 1 (EHV-1) hos heste.
Injektionsvæske, emulsion (Vaccinedosis (1 ml))
DeklarationÉn vaccinedosis (1 ml) indeholder: Aktivt stof: Inaktiveret equint herpesvirus type 1, (Bio 82: EHV-1) Min. 2,1 log10 VNI1 (1 Virusneutraliseringsindeks bestemt i serum fra hamstere). Adjuvans: Montanid ISA 35 VG, 0,25 ml. Hjælpestof: Thiomersal, 0,1 mg.
BrugsvejledningPrimær vaccination: Det grundlæggende immuniseringsregime består af tre injektioner: Første injektion fra 6 måneders alderen, anden injektion 4 uger senere, og tredje injektion 3 måneder efter anden dosis. Revaccination: Der gives én vaccinedosis 6 måneder efter afslutningen af det primære vaccinationsregime, og hver sjette måned derefter. Drægtige hopper: For at reducere forekomsten af aborter gives der én vaccinedosis i løbet af den 2. måned efter parringen, én dosis i 5. eller 6. måned af drægtighedsperioden, og én dosis 9. måned af drægtighedsperioden. Vaccinationsregimet med 3 doser skal gentages i forbindelse med efterfølgende drægtighed.
DoseringHest: 1 vaccinedosis (1 ml) ved dyb i.m. injektion. Lad vaccinen opnå temp. på 15-25 °C inden brug. Omrystes grundigt.
OpbevaringOpbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 18 måneder. Efter første åbning af den indre emballage: 10 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29145 525252 10 x 1 ds.  
 

Mere information om produktet

Indikationer
Til aktiv immunisering af heste med henblik på at reducere de kliniske symptomer og virusudskillelsen i forbindelse med luftvejsinfektioner forårsaget af infektioner med equint herpesvirus type 1 (EHV-1). Indtræden af immunitet: 2 uger efter den 2. vaccineinjektion. Varighed af immunitet: 6 måneder efter den 3. vaccineinjektion. Til aktiv immunisering af drægtige hopper med henblik på at reducere forekomsten af aborter forårsaget af infektioner med EHV-1. Indtræden af immunitet: 3 uger efter den 3. vaccineinjektion under gestationen. Varighed af immunitet: Indtil slutningen af drægtighedsperioden.
Bivirkninger
Forbigående temperaturstigninger (til maks. 40 °C i 4 dage) er meget almindelige efter vaccination. Udvikling af lokale reaktioner, som kan nå en størrelse på op til 5 x 10 cm i diameter, forekommer sjældent og varer i maks. 5 dage. Anafylaktisk reaktion forekommer meget sjældent. Der skal gives symptomatisk behandling.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed. Sikkerheden under laktation er ikke fastlagt.
Cave
Indeholder mineralolie. Uforsætlig injektion/selvinjektion kan medføre alvorlige smerter og hævelser, navnlig ved injektion i led eller fingre, og kan i sjældne tilfælde medføre tab af den pågældende finger, hvis den ikke behandles omgående. Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp, også selvom det kun drejer sig om en meget lille mængde.
Bemærkning
Samtlige heste på ejendommen skal vaccineres. Før hestene flyttes til andre besætninger eller stalde eller før løb, skal vaccinationen gennemføres tidsnok til at tillade mindst 14 dage for immunitetens indtræden. Før indlemmelse i en besætning skal hestene vaccineres og holdes i karantæne, indtil immunitetens indtræden. Syge heste med symptomer på luftvejslidelser skal isoleres fra raske dyr. Kun raske dyr må vaccineres.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org