OSTEOPEN VET.

Pentosan natriumpolysulfat
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Produktet indeholder pentosanpolysulfatnatrium (NaPPS), en semisyntetisk polymer med antiinflammatoriske og kondroprotektive egenskaber.
Injektionsvæske, opløsning (100 mg/ml)
DeklarationPentosanpolysulfatnatrium 100 mg/ml.
Brugsvejledning3 mg pentosanpolysulfatnatrium/kg kropsvægt (svarende til 0,3 ml/10 kg kropsvægt) administreres 4 gange med et interval på 5-7 dage. Må kun administreres som aseptisk subkutan injektion.
DoseringHund: 3 mg/kg lgv. s.c. sv.t. 0,3 ml /10kg lgv., 4 gange med 5-7 dages interval.
OpbevaringHætteglasset opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedSalgspakning: 4 år, Efter anbrud: 84 dage
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29148 90491 1 x 20 ml 739,26  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Pentosanpolysulfatnatrium (NaPPS) er påvist (osteoarthitis hundemodel) ved terapeutiske doser at reducere antallet af metalloproteinaser i brusk og øge antallet af vævshæmmere metalloproteinase (TIMP) hvorved proteoglykanindholdet blev bevaret og bruskmatrix blev beskyttet mod nedbrydning. Hos hunde med osteoarthritis medførte administration af NaPPS fibrinolyse, lipolyse og nedsat trombocytaggregation. I in vitro forsøg og in vivo forsøg med laboratoriearter og med doser, der lå over de doser, der anbefales til terapeutisk anvendelse, hæmmede NaPPS niveauerne af antiinflammatoriske mediatorer og stimulerede hyaluronsyntese fra fibroblaster. Hos hunde opnås en maksimal plasmakoncentration 15 minutter efter s.c. administration. Produktet elimineres med en halveringstid på ca. 3 timer hos hunden. 48 timer efter injektionen er ca. 70 % af den administrerede dosis udskilt via urinen.
Indikationer
Behandling af halthed og smerter forårsaget af osteoarthritis (ikke-infektiøst) hos skeletalt modne hunde
Bivirkninger
Sjældne: Lokal reaktion efter injektion inden for 24 timer. I disse tilfælde skal behandlingen seponeres, og der skal gives symptomatisk behandling. Meget sjældne: Opkast umiddelbart efter behandling, kræver ofte ikke behandling. Fortsat behandling med produktet frarådes. Mild depression og sløvhed i op til 24 timer efter behandling. Opkastning, diarré, sløvhed og anoreksi er indberettet efter anvendelse af pentosanpolysulfat som kan skyldes overfølsomhedsreaktioner. Passende symptomatisk behandling initieres hvis det skønnes nødvendigt herunder fx antihistaminer. Administration af produktet ved anbefalede dosishastigheder medfører stigninger i aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) og thrombintid (TT), som kan vare i op til 24 timer efter administration hos raske hunde. Dette resulterer meget sjældent i klinisk virkning. På grund af Osteopens fibrinolytiske virkning bør hunden observeres for symptomer på indre blødninger (tumor/vaskulære abnormaliteter). Blødningsforstyrrelser såsom nasalblødning, hæmoragisk diarré og hæmatomer er indberettet.
Kontraindikationer
Septisk arhritis. Ved fremskreden lever- og nyreinsuffiens og ved infektion. Skeletalt umodne hund (dvs. hunde, hvis lange knoglevækstskiver ikke er lukkede). Hunde med blodsygdomme eller koagulationssygdomme. Hunde med blødninger, traume eller maligniteter (især hæmangiosarkom). 6-8 timers perioperativ periode. Rheumatoid arthritis.
Interaktioner
NSAID præparater og særligt aspirin bør ikke anvendes i kombination med pentosanpolysulfatnatrium, da de kan påvirke trombocytadhæsionen og forstærke produktets antikoagulerende virkning. Kortikosteroider er vist at være antagonistiske over for en række af produktets virkninger. Må ikke anvendes samtidig med steroider eller nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler, herunder aspirin og phenylbutazon eller inden for 24 timer efter administration af disse. Desuden kan anvendelsen af antiinflammatoriske lægemidler medføre en for tidlig øget aktivitet hos hunden, hvilket kan have en indvirkning på den analgetiske og regenerative virkning af produktet. Må ikke anvendes sammen med heparin og andre antikoagulerende lægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke undersøgt. Anvendelse frarådestil drægtige eller diegivende dyr. Produktet bør ikke anvendes på fødselstidspunktet på grund af dets antikoagulerende virkninger.
Cave
Standarddosis må ikke overskrides. Det anbefales at monitorere hæmatokritværdien og kapillærfyldningstiden, når produktet anvendes. Undgå intramuskulær injektion på grund af risikoen for hæmatom på injektionsstedet. Der må ikke indgives flere end 3 behandlinger a 4 injektioner i en 12 måneders periode. Det anbefales, at dyret monitoreres for tegn på blodtab og behandles på behørig vis. Behandlingen seponeres, hvis der er tegn på øget blødning. En stigning i den anbefalede dosis kan medføre forværring af stivhed og ubehag. Den anbefalede dosering og behandlingsvarighed giver sjældent bivirkninger. Med en dosering tre gange den anbefalede er der set forbigående stigning i blødningstiden af 3-4 timers varighed. Gentagne daglige overdoseringer på fem gange den anbefalede dosis eller mere, resulterede i anorexi og depression, som forsvandt ved seponering. Overdosering kan resultere i hepatocellulær skade og deraf en dosisafhængig stigning i ALAT.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org