STRANGVAC


Nordvacc
 

Præsentation

Vaccine til aktiv immunisering mod Streptococcus equi.
Injektionsvæske, suspension
DeklarationEn dosis (2 ml) indeholder: Rekombinant protein CCE fra Streptococcus equi ≥ 111,8 µ* Rekombinant protein Eq85 fra Streptococcus equi ≥ 44,6 µ* Rekombinant protein IdeE fra Streptococcus equi ≥ 34,6 µ* *bestemt ved in vitro-styrketest (ELISA)
VaccinationsprogramPrimært vaccinationsforløb: Administrer én dosis (2 ml) ved intramuskulær injektion, efterfulgt af endnu en dosis (2 ml) efter fire uger. Revaccination: Der foreligger ikke data om forlænget klinisk immunitet ved revaccination med en enkelt dosis. Hos heste med høj risiko for S. equi-infektion anbefales det derfor at gentage det primære vaccinationsprogram efter to måneder.
DoseringHest: En dosis (2 ml) (i.m.) efterfulgt af endnu en dosis (2 ml) efter 4 uger.
TilbageholdelsestidHest: 0 dage.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2°C-8°C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29334 571311 8 x 1 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen indeholder rekombinante proteinantigener fra Streptococcus equi, der ikke er levende og ikke kan spredes til andre dyr. Strangvac stimulerer aktiv immunitet mod Streptococcus equi, der er det ætiologiske agens for kværke hos heste. Efter vaccinationen kan der ud over antistoffer i blodet også påvises lokale antistoffer (IgG) i sekreter fra næsegangene. Immunogeniciteten af Streptococcus equi-antigenerne er forstærket med ISCOM (Immune Stimulation COMplex).
Indikationer
Aktiv immunisering af heste fra 8-månedersalderen for: - Nedsat kropstemperatur, hoste, synkebesvær og tegn på depression (appetitløshed, ændret adfærd) i det akutte stadium af infektion med Streptococcus equi. - Reduktion i antallet af abscesser i submandibulære og retrofaryngeale lymfeknuder. Indtræden af immunitet: 2 uger efter den anden vaccination. Varighed af immunitet: 2 måneder efter den anden vaccination Vaccinen er beregnet til heste, for hvilke der klart er identificeret høj risiko for Streptococcus equi-infektion fra områder, hvor dette patogen vides at være til stede.
Bivirkninger
Forbigående stigning i kropstemperaturen på op til 2,6° C i 1-5 dage er meget almindelig efter vaccination. Forbigående lokale vævsreaktioner på injektionsstedet, kendetegnet ved varme, smerter og hævelse (ca. 5 cm i diameter) er meget almindelige og varer i op til fem dage. Hyppigheden af reaktioner på injektionsstedet er mere udtalt efter den anden primære dosis og efterfølgende doser, og øget hævelse på op til 8 cm i diameter kan forekomme. Appetitløshed og adfærdsændringer af en dags varighed er almindelige. Okulært udflåd, som kan være mukopurulent og komme fra begge øjne, ses meget almindeligt i 1-5 dage efter vaccinationen. I meget sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen information om vaccinens sikkerhed og effektive virkning ved anvendelse sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel afgørelse om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter anvendelse af et andet veterinærlægemiddel må derfor træffes på individuel basis.
Drægtighed, diegivning og laktation
Drægtighed og laktation: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. I mangel af data frarådes det at anvende denne vaccine. Fertilitet: Sikkerheden og den effektive virkning af vaccinen er ikke klarlagt hos avlsdyr. Vaccinen bør kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet.
Cave
Kun raske dyr må vaccineres. Vaccinationens virkning på de videre stadier af infektionen, ruptur af udviklede lymfeknudeabscesser, forekomst af efterfølgende bærerstatus, vandrende kværke (metastatiske abscesser), hæmoragisk purpura og myositis og restitution kendes ikke. Der er påvist effektiv virkning hos den enkelte hest i form af reduktion af kliniske sygdomstegn i det akutte stadium af infektionen. Vaccinerede heste kan blive smittet og udskille S. equi. Der foreligger ingen information om anvendelsen af vaccinen hos seropositive dyr, herunder dyr med maternelle antistoffer. Biosikringsforanstaltninger, der skal begrænse risikoen for introduktion og spredning af S. equi-infektion i anlæg, bør være en del af styringsværktøjerne, uanset vaccination med dette produkt. Vaccinen er testet sikker til heste fra 5-måneders alderen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org