Evidensbaseret behandlingsvejledning til svin

Revideret: November 2017.

 

En ny behandlingsvejledning for svin er under udarbejdelse i Fødevarestyrelsen: Se Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.foedevarestyrelsen.dk

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk