Svampeinfektioner

Forfatter: Dyrlæge ph.d. Inger Dalsgaard, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 15.9.2012.

 

Saprolegniainfektion

Årsag
Saprolegnia
sp.

Udbredelse
Skimmelangreb forekommer meget almindeligt i dambrug. Æg, yngel og moderfisk efter afstrygning angribes specielt.

Symptomer
Svampen vokser i huden og gæller med karakteristiske bomuldsagtige belægninger.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af svampehyfer.

Profylakse
Skånsom behandling ved håndtering af fisken. Opsamling af døde æg og fisk. Ekstra vitaminer i foderet.

Terapi
Oxyderende midler med brintoverilte og formalin samt salt kan anvendes til fisk og æg.

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk