Liste over almindeligt forekommende forgiftninger i Danmark

Oversigt over hyppigst forekommende forgiftninger hos husdyr i Danmark. Oversigten er sandsynligvis ikke udtømmende, da der ikke findes opgørelser over hvilke forgiftninger, der er mest almindelige  i Danmark:

Hund 
• Medicin (human medicin samt forkert medicinering i hjemmet af hunden)
• Rottegift
• Sneglegift (metaldehyd)
• Insektgift (organofosfater)
• Kølervæske (ethylenglycol)
• Tungmetaller
• Alkohol
• Giftige planter
• Nydelsesmidler - kaffe, te, tobak 
• Chokolade

Kat
• Håndkøbsmedicin (f.eks. paracetamol)
• Potteplanter (f.eks. liljer, tulipaner)
• Insekticider
• Rengøringsmidler
• Fødevarer (tyggegummi, chokolade, løg mm.)
• Generelle kemikalier
• Rottegift

Svin
• Mycotoxiner
• Vand (beskidt drikketrug)
• Planter (Vår-Brandbæger, sort natskygge, benbræk, prikbladet perikum)
• Blåstensforgiftning/kobberforgiftning
• Selenforgiftning
• Zinkforgiftning
• Jernforgiftning 

Kvæg
Forgiftninger hos kvæg opstår som regel fra planter. Følgende planter er kendt i Danmark og kan give anledning til forgiftninger:

• Ager-Ranunkel
• Bidende-Ranunkel
• Bjørneklo
• Engbrandbæger
• Gaffel-Vortemælk
• Gifttyde
• Knold-Ranunkel
• Kærpadderok
• Skarntyde 
• Skærm-Vortemælk
• Sort natskygge
• Vårbrandbæger

Heste
Forgiftninger hos heste opstår som regel fra planter. Det mest almindelige er, at hestene kan finde på at æde giftige planter på grund af manglende græs på markerne.

• Anemoner
• Brandbæger
• Buksbom
• Egeblade/agern
• Liljekonvaller
• Rododendron
• Skarntyde
• Taks

Fjerkræ
For fjerkræ i lukkede staldsystemer ses forgiftninger på grund af:

• Coccidiostater
• Sulfonamider 
• Mycotoxiner
• Salt i foderet
• Ammoniak

Fjerkræ med adgang til udendørsarealer kan tillige forgiftes af følgende planter:

• Sort natskygge
• Klematis
• De fleste iris
• Kartoffelspirer (natskygge)
• Brandbæger
• Rododendron
• Svampe
• Perikon

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org