Vacciner og sera til fisk

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 23.12.2017.

 

Fisk
Yersinia Ruckeri
(Rødmundsyge)
Aquavac® ERM Vet., MSD
Aquavac® Relera Vet., MSD

 

 

 

VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk