Vacciner og sera til fjerkræ

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 23.12.2017.

 

Høns
Monovalente vacciner
Coccidiose

Hipracox®, Hipra
Paracox-5®, MSD
Paracox-8® Vet., MSD 

Escherichia coli (E. coli) Poulvac E. Coli, Orion
Infektiøs Bursal Disease virus
(Gumboro disease, IBDvirus)
Nobilis® Gumboro D78 Vet., MSD
Infektiøs bronchitis virus (IB-virus)

Cevac Ibird, Ceva
Cevac Mass L, Ceva
Nobilis® IB 4-91, MSD
Nobilis® IB MA 5 Vet., MSD

Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
CVI 988-stammer
HVT + CVI 988 stammer
Rismavac® Vet., MSD
Rismavac® Comp. Vet., MSD
Newcastle Disease (ND)

Avinew, Boehringer Ingelheim
Avinew Neo, Boehringer Ingelheim
Nobilis® ND C2, MSD

Kombivacciner  
Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
Infetiøs laryngotracheitis virus (ILT)
Innovax-ILT, MSD
Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
Infektiøs Bursal Disease (IBD-virus)
Vaxxitek HVT+IBD, Boehringer Ingelheim
ND/IB/ART Gallimune® ND + IB + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/EDS

Nobilis® IBmulti-ND-EDS, MSD
Gallimune®  ND + IB + EDS, Boehringer Ingelheim

ND/IB/EDS/ART Gallimune® ND + IB + EDS + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/IBD/ART Nobilis® RT-IBmulti-G-ND, MSD
Kalkuner
Monovalente vacciner
Rødsyge Nobilis® Erysipelas, MSD
Duer
Monovalente vacciner
Paramyxovirus Nobilis® Paramyxo P201 Vet., MSD
Gæs
Monovalente vacciner
Gåsehepatitis Palmivax®, Boehringer Ingelheim
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org