Vacciner og sera til kvæg

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 15.01.2019.

  

Kvæg
Monovalente vacciner
Moraxella bovis (infektiøs bovin keratoconjunctivitis (IBK) Moraxebin Neo, Salfarm
Q Feber (coxiella burnetii infection) Coxevac, Ceva
Trichophytons verrucosum (Ringorm) Bovilis® Ringvac Vet., MSD
Rabiesvirus Rabisin® Vet., Boehringer Ingelheim
Versiguard Rabies Vet, Orion
Stivkrampe (Tetanus) Tetanusserum, Scanvet
Kombivacciner  
Bovin Respiratorisk Syncytial virus (BRS)/Parainfluenza 3 virus (P13) Bovalto Respi Intranasal, Boehringer Ingelheim
Bovin Respiratorisk Syncytial virus (BRS)/Pasteu­rellose
(Mannheimia)/Parainfluenza 3 virus (PI3)
Bovalto, Boehringer Ingelheim
Bovilis® Bovipast RSP, MSD
 Neonatal colienteritis/corona/rotavirusinfektion Lactovac Vet., Orion
Rotavec® Corona Vet., MSD
Clostridium perfringens type A, C og D
Clostridium chauvoei
Clostridium novyi (oedematiens type B) flusur
Clostridium septicum
Clostridium tetani

Covexin® 8A, Orion

Mannheimia haemolytica
Histophilus somni
Hiprabovis Somni-Lkt, Hipra
Mastitis (E. coli og Staph. Aureus) Startvac®, Hipra
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org