Kaskadereglen

Revideret: 3. januar 2020.

 

Kaskadereglen

Dyrlægen skal altid anvende, ordinere eller udlevere veterinære lægemidler, der er godkendt til den pågældende sygdom og dyreart.
 
Findes der ikke et godkendt veterinært lægemiddel, kan dyrlægen undtagelsesvis under sit direkte personlige ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende, udlevere eller ordinere:

1.
Veterinære lægemidler, der er godkendt til en anden dyreart eller samme dyreart for en anden sygdom.
 
eller hvis de ikke findes
 
2.
Lægemidler godkendt til mennesker
eller
Lægemidler på udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen
 
eller hvis de ikke findes
 
3.
Magistrelle lægemidler*
 
* (kun de magistelle lægemidler, som står i bilag 2 til bek. nr. 1227 af 19. november 2019 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr og kun til den dyreart og indikation, der er anført i bilaget;

 
Reference: Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1227 af 19. november 2019 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org