FRONTLINE HOMEGARD HUSHOLDNINGSSPRAY

Permethrin: 0.177%, S-Methopren: 0.00225%
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Hurtigtvirkende insektmiddel med langtidseffekt mod flåter og lopper samt loppens larver. Bruges indendørs til målrettet behandling af ikke-vaskbare møbler og tekstiler, såsom tæpper, måtter og lænestole. Resteffekt op til 6 måneder.
Husholdningsspray
DeklarationPermethrin (CAS-nummer 52645-53-1): 1,77 g/kg S-methopren (CAS-nummer 65733-16-6): 0,0225 g/kg
BrugsvejledningSpraying. Efter støvsugning af den flade, der skal behandles, sprayes produktet på i en afstand på 30 cm. 1,3 sekunder spraybehandling til ca. 1 m2 (2,1 g/m2). Minimum tidsinterval mellem to behandlinger er 6 måneder.
DoseringSpraying. Efter støvsugning af den flade, der skal behandles, sprayes produktet på i en afstand på 30 cm.
1,3 sekunder spraybehandling til ca. 1 m2 (2,1 g/m2). Minimum tidsinterval mellem to behandlinger er 6 måneder.
OpbevaringBeskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 40°C.
Udl. bestemmelseFrihandelsvare.
HoldbarhedSe bunden af beholderen.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28925 1 x 1 flaske 103,20  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Dræber lopper, loppelarver og flåter. Permethrin tilhører type I klassen af pyrethroider. Pyrethroider er acaricider og insekticider med repellerende virkning. Pyrethroider påvirker de elektrisk ladede natriumkanaler hos hvirveldyr og hvirvelløse dyr. Pyrethroider er såkaldte "åben kanal-blokkere" som påvirker natriumkanalen ved at forsinke både aktiverings- og inaktiveringsegenskaber og således medføre hyperexcitabilitet og død hos parasitten. (S)-methopren er en "insekt vækst regulator" (IGR), der hører til stofgruppen "juvenil hormonanaloger", som hæmmer udviklingen af umodne insektstadier. Stoffet efterligner virkningen af juvenilt hormon, idet det forårsager nedsat udvikling af lopperne og medfører udviklingsstadiernes død. (S)-methopren er også virksom ved at forhindre loppelarver og pupper i at udvikle sig, hvilket forhindrer smitte af omgivelserne hos de behandlede dyr med umodne loppestadier.
Indikationer
Behandling af omgivelser mod lopper, loppelarver og flåter. Produktet er beregnet til målrettet behandling af ikke-vaskbare møbler og tekstiler, så som tæpper, måtter og lænestole.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes direkte på dyr. Må ikke bruges på kattekurve.
Interaktioner
Ingen kendte.
Cave
Hold børn og kæledyr væk under behandlingen. Hold katte borte fra overflader efter behandling. Produktet kan medføre alvorlige og skadelige reaktioner hos katte på grund af deres følsomhed over for permethrin.
Bemærkning
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Indeholder PERMETHRIN. Kan udløse allergisk reaktion.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org