CEVAC MD RISPENS

Celleassocieret, levende Marek’s disease virus (MDV) serotype 1, stamme CVI-988
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Levende virusvaccine til stimulering af den aktive immunitet mod Marek’s disease.
Vaccine
Deklaration1 dosis indeholder: Marek’s Disease-virus, stamme CVI-988 800-5000 PFU. Solvens: Cevac Solvent Poultry.
VaccinationsprogramÉn enkelt injektion af 0,2 ml pr. kylling gives til daggamle kyllinger.
BrugsvejledningDetaljeret brugsvejledning findes i indlægssedlen. Bland én vaccineampul med den tilhørende mængde solvens: Ex. 1x2000D - 400 ml solvens. 1 dosis (0,2 ml) injiceres subkutant (fortrinsvist under huden på halsen).
DoseringKyllinger: 1 ds. (0,2 ml), mindst 800 PFU.
TilbageholdelsestidKyllinger: 0 dage.
OpbevaringKoncentrat: Opbevares i flydende kvælstof (-196°C). Solvens: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedEfter rekonstituering ifølge anvisning: 2 timer ved temperaturer under 25 °C.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28918 191406 1 x 2000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Immunitet indtræder 9 dage efter vaccination og en enkelt vaccination er tilstrækkelig til at give beskyttelse gennem risikoperioden for infektion med MDV.
Indikationer
Til aktiv immunisering af daggamle, kommende æglæggere for at reducere dødelighed, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af meget virulente stammer af MDV.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Ingen kendte.
Interaktioner
Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes og gives sammen med Vectormune ND via subkutan applikation. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr, end det der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Æglægning
Æglæggende fugle: Må ikke anvendes i æglægningsperioden.
Cave
Vaccinevirus kan spredes til ikke-vaccinerede kyllinger. Undgå at sprede vaccinevirus til vagtler og fasaner.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org