NOBIVAC® RESPIRA BB VET.


MSD Animal Health
 

Præsentation

Til aktiv immunisering af hunde mod Bordetella bronchiseptica
Injektionsvæske, suspension
DeklarationEn dosis (1 ml) indeholder: Aktivt stof: Bordetella bronchiseptica fimbriae*: 88 - 399 E** * Oprenset fra stamme Bb7 92932 **Antigen masse ELISA-enheder Adjuvans: dl-alpha-tocopherylacetat: 74,7 mg Hjælpestof: Thiomersal: 0,15 mg
VaccinationsprogramBasisvaccination: To vaccinationer med 4 ugers mellemrum. Re-vaccination: En vaccination givet 7 måneder efter første vaccination dækker endnu et år mod Bordetella bronchiseptica. Derefter bør en årlig vaccination gives. I tilfælde af at re-vaccination efter 7 måneder ikke foretages, er en enkelt vaccinaton efter 12 måneder nok til at dække endnu et år mod Bordetella bronchiseptica. Denne vaccine kan også anvendes til re-vaccination i et vaccinationsprogram, hvor Nobivac BbPi er anvendt som basisvaccination. En enkelt vaccination, der gives et år efter basisvaccination med Nobivac BbPi, er tilstrækkelig til at forlænge immuniteten mod Bordetella bronchiseptica i endnu et år. Re-vaccination efter basisvaccination med Nobivac BbPi: En vaccination årligt. Samtidig anvendelse: Når denne vaccine gives samtidig (dvs. ikke blandet) med en anden vaccine i Nobivac-serien, skal vaccinerne gives subkutant på samme tid, men på forskellige steder. Hunden bør ikke være yngre end den minimumsalder, der er anbefalet for den anden Nobivac-vaccine og anført i den pågældende produktinformation.
BrugsvejledningTil subkutan anvendelse, 1 ml dosis pr. vaccination. Hunde kan vaccineres fra 6 uger og opefter. Vaccinen skal have opnået stuetemperatur (15°C-25°C), før den anvendes. Omrystes grundigt før hver dosis indgives. Undgå kontaminering ved at anvende en ren kanyle til hver dosis, der indgives.
DoseringHund: 1 dosis (1 ml) subkutant.
OpbevaringOpbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. Efter anbrud: Opbevares ved 2°C-25°C. Må ikke nedfryses.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: 4 uger.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28933 187087 1 x 10 ds. 745,14  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Denne subunit-vaccine stimulerer aktiv immunitet mod Bordetella bronchiseptica-infektion hos hunde.
Indikationer
Til aktiv immunisering af hunde mod Bordetella bronchiseptica for at reducere kliniske symptomer på infektion i de øvre luftveje og bakteriel udskillelse efter infektion. Indtræden af immunitet: 2 uger. Varighed af immunitet: 7 måneder efter primær vaccination. 1 år efter re-vaccination.
Bivirkninger
En lille forbigående hævelse på injektionsstedet (≤ 2 cm), som af og til kan være fast, er meget almindelig og kan vare ved i op til 25 dage efter vaccination. En mellemstor forbigående hævelse på injektionsstedet (≤ 3,5 cm) er almindelig og kan være smertefuld. Hævelsen kan i sjældne tilfælde vare ved i op til 35 dage efter vaccination.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobivac Respira Bb Vet. kan gives samtidig med, men ikke blandet med de levende vacciner i Nobivac-serien mod hundesygevirus, hepatitis forårsaget af hundens adenovirus type 1, hundens parvovirus og luftvejsinfektion forårsaget af hundens parvovirus type 2 der hvor disse er godkendt. Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobivac Respira Bb vet. kan gives samtidig med, men ikke blandet med de levende vacciner i Nobivac-serien nævnt ovenfor sammen med levende Nobivac parainfluenzavirusvaccine og de inaktiverede vacciner i Nobivac-serien mod Leptospirose forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava samt L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang. Data for hundens parvovirus-vaccineantistoffer, for de inaktiverede leptospirose-vaccineantistofrespons og for andre immunitetsdata understøtter administration af Nobivac Respira Bb Vet. på samme tid, men ikke blandet med, den nævnte Nobivac-serie af vacciner. Når denne vaccine gives samtidig med de relevante Nobivac-vacciner, er den påviste sikkerhed og virkning af Nobivac Respira Bb Vet. den samme, som når denne vaccine gives alene. Produktinformationen for de relevante Nobivac-vacciner, der gives samtidig med denne vaccine, skal konsulteres før administration. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end de veterinærlægemidler, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed. Sikkerheden af denne vaccine er ikke undersøgt de første 20 dage af drægtighedsperioden.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org