SPECTRABACTIN VET.

Amoxicillin, clavulansyre
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Kombinationspræparat fra penicillingruppen til oral anvendelse.
Tabletter (40 mg/10 mg til hunde og katte)
Deklaration1 tablet indeholder: Aktivt stof: Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 40 mg og clavulansyre (som kaliumclavulanat) 10 mg. Hjælpestoffer: Indeholder 0,75 mg erythromysin og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningTabletterne kan gives sammen med lidt foder. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt. Kun til oral anvendelse.
DoseringHunde og katte: 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre pr kg. lgv. 2 gange dagligt. I refraktære tilfælde kan dosis fordobles. Behandlingsvarighed: Rutinetilfælde: 5-7 dage, ved manglende effekt efter 5-7 dages behandling foretages ny undersøgelse. Kroniske eller refraktære tilfælde: Der kan være behov for længerevarende behandling, der er lang nok til at sikre komplet resolution af bakteriesygdommen.
TilbageholdelsestidHunde og katte: Ikke relevant.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C). Halve tabletter skal opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning: 12 timer. Tilbageværende halve tabletter: 12 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28922 558428 24 x 1 tabl. 59,73  
Tabletter (200 mg/50 mg til hunde)
Deklaration1 tablet indeholder: Aktivt stof: Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 200 mg og clavulansyre (som kaliumclavulanat) 50 mg. Hjælpestoffer: Indeholder 3,75 mg erythromysin og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningTabletterne kan gives sammen med lidt foder. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.Kun til oral anvendelse.
DoseringHunde: 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre pr kg. lgv. 2 gange dagligt. I refraktære tilfælde kan dosis fordobles. Behandlingsvarighed: Rutinetilfælde: 5-7 dage, ved manglende effekt efter 5-7 dages behandling foretages ny undersøgelse. Kroniske eller refraktære tilfælde: Der kan være behov for længerevarende behandling, der er lang nok til at sikre komplet resolution af bakteriesygdommen.
TilbageholdelsestidHunde: Ikke relevant.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C). Halve tabletter skal opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 4 år. Efter første åbning: 12 timer. Tilbageværende halve tabletter: 12 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28921 465436 24 x 1 tabl. 94,16  
Tabletter (400 mg/100 mg til hunde)
Deklaration1 tablet indeholder: Aktivt stof: Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 400 mg og clavulansyre (som kaliumclavulanat) 100 mg. Hjælpestoffer: Indeholder 7,5 mg erythromysin og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningTabletterne kan gives sammen med lidt foder. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt. Kun til oral anvendelse.
DoseringHunde: 10 mg amoxicillin/2,5 mg clavulansyre pr kg. lgv. 2 gange dagligt. I refraktære tilfælde kan dosis fordobles. Behandlingsvarighed: Rutinetilfælde: 5-7 dage, ved manglende effekt efter 5-7 dages behandling foretages ny undersøgelse. Kroniske eller refraktære tilfælde: Der kan være behov for længerevarende behandling, der er lang nok til at sikre komplet resolution af bakteriesygdommen.
TilbageholdelsestidHunde: Ikke relevant.
OpbevaringMå ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C). Halve tabletter skal opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 4 år. Efter første åbning: 12 timer. Tilbageværende halve tabletter: 12 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28920 482330 24 x 1 tabl. 160,87  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Amoxicillin er et aminobenzylpenicillen tilhørende gruppen af beta-lactam-antibiotika, som forhindrer cellevægsdannelsen hos bakterien ved at påvirke det sidst trin i peptidoglykansyntesen. Clavulansyre er en irreversibel hæmmer af intracellulære og ekstracellulære beta-lactamaser, som beskytter amoxicillin mod inaktivering af mange beta-lactamaser. Kombinationen har bred aktivitet, som omfatter beta-lactamase-producerende stammer af både grampositive og gramnegative aerober, fakultative anaerober og obligate anaerober. Begge komponenter absorberes godt efter oral administration og udskilles hovedsageligt via nyrerne.
Indikationer
Behandling af infektioner forårsaget af bakterier, som er følsomme over for amoxicillin i kombination med clavulansyre, hvor den kliniske erfaring og/eller følsomhedstest viser, at produktet er det foretrukne lægemiddel.
Bivirkninger
Milde gastrointestinale symptomer (diarré og opkastning). Allergiske reaktioner (hudreaktioner, anafylaksi), bloddyskrasi og colitis, i disse tilfælde skal administration seponeres og der skal gives symptomatisk behandling.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstere eller ørkenrotter. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for penicilliner eller andre stoffer fra beta-lactam-gruppen eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr med nyredysfunktion ledsaget af oliguri eller anuri. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt resistens over for kombinationen af amoxicillin og clavulansyre.
Interaktioner
Bakteriostatiske antibiotika (f.eks. chloramfenikol, makrolider, sulfonamider og tetracykliner) kan hæmme den antibakterielle effekt af penicilliner. Risikoen for allergiske krydsreaktioner med andre penicilliner skal overvejes. Penicilliner kan forstærke effekten af aminoglykosider.
Drægtighed, diegivning og laktation
Der er ikke udført undersøgelser med drægtige eller diegivende hunde eller katte. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Cave
Personer med kendt overfølsomhed over for penicilliner og cefalosporiner må ikke håndtere præparatet. I tilfælde af hududslæt eller andre symptomer efter eksponering for præparatet bør der søges lægehjælp. Hævelse af ansigt, læber eller øjne, eller vejrtrækningsbesvær kræver omgående lægehjælp. Vask hænder efter brug.
Bemærkning
Der bør udvises forsigtighed ved brug af præparatet til andre små planteædere, end dem, som er anført under kontraindikationer. Hos dyr med lever- og nyredysfunktion bør doseringen nøje vurderes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org