EUTHOXIN

Pentobarbital
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Aflivningsvæske til injektion.
Injektionsvæske, opløsning (455,7 mg/ml pentobarbital (svarer til 500 mg pentobarbitalnatrium))
Deklaration1 ml indeholder: 455,7mg pentobarbital ( svarende til 500 mg pentobarbitalnatrium).
BrugsvejledningIntravenøs injektion af Eutoxin bør foretrækkes, og tilstrækkelig sedation bør anvendes, hvis dyrlægen vurderer det nødvendigt. Præmedicinering skal anvendes til heste og kvæg, og en alternativ eutanasimetode bør være tilgængelig. Intraperitoneal, intrakardial og intrapulmonær injektion må kun anvendes til dyr, der er tilstrækkeligt sederede, bevidstløse eller under anæstesi. Intraperitoneal injektion anvendes kun til smådyr. Intrapulmonær administration må kun anvendes som en sidste udvej til fjerkræ, due, fugl, slange, skildpadde, firben/øgle og frø. Ved injektion i marginal ørevene hos svin bør lægemidlet fortyndes 1:1 med steril, isotonisk saltvand (0,9 %). Doseringsskema
Indikerede dyrearter Indgivelsesvej Dosis udtrykt som ml af produktet Dosis udtrykt som mg pentobarbitalnatrium
Heste Produktet skal injiceres hurtigst muligt. Præmedicinering skal foretages før indgivelse. Intravenøst (hurtig injektion) 1,0 ml pr. 5 kg 100 mg pr. kg
Kvæg Produktet skal injiceres hurtigst muligt. Hos kvæg kan der i isolerede tilfælde observeres gispning, især ved brug af lavere doser. Præmedicinering skal foretages før indgivelse. Intravenøst (hurtig injektion) 1 - 2 ml pr. 10 kg 50-100 pr. kg
Svin Produktet skal injiceres hurtigst muligt. Indgivelsesvejen afhænger af dyrets alder og vægt og kan være intravenøs (vena cava cranialis eller vene i øret) eller intrakardiel. Injektionens varighed kan - afhængig af dyrets alder og kropsvægt – variere mellem 1 sekund (pattegris) til 38 sekunder (hos orner > 100 kg kropsvægt). Intravenøst (vena cava cranialis) via hurtig injektion Intravenøst (vene i øret) via hurtig injektion efter fortynding med isotonisk (0,9 %) NaCl-opløsning i blandingsforholdet 1:1 Intrakardielt (hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter) 0,16 ml pr. kg op til 30 kg 0,08 ml pr. kg over 30 kg 0,16 ml pr. kg op til 30 kg 0,08 ml pr. kg over 30 kg 0,16 ml pr. kg op til 30 kg 0,08 ml pr. kg over 30 kg 80 ml pr. kg op til 30 kg 40 ml pr. kg over 30 kg 80 ml pr. kg op til 30 kg 40 ml pr. kg over 30 kg 80 ml pr. kg op til 30 kg 40 ml pr. kg over 30 kg
Hunde og katte Intravenøst: Langsom, kontinuerlig injektion til bevidstløshed indtræder, derefter hurtig injektion af den resterende dosis Intrakardielt og intraperitonalt: Hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter 1,0 ml pr. 4 kg hund 1,0 ml pr. 3 kg kat 1,0 ml pr. 3 kg hund 1,0 ml pr. 2 kg kat 125 mg pr. kg hund 166 mg pr. kg kat 166 mg pr. kg hund 250 mg pr. kg kat
Mink, ildere Intravenøst Intrakardielt (hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter) 1,0 ml pr. dyr 500 mg pr. dyr
Harer, kaniner, marsvin, hamstre, rotter, mus Intravenøst Intrakardielt (hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter) Intraperitonealt (hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter) 1,0 ml pr. 1,5 kg 1,0 ml pr. 1 kg 333 mg pr. kg 500 mg pr. kg
Høns, duer, prydfugle Til fugle skal intravenøs injektion foretrækkes. Hvis venepunktur ikke kan foretages (pga. f.eks. hæmatom, kollaps af hjertekarsystemet), kan intrapulmonær injektion anvendes. Hos fugle foretages intrapulmonlær injektion ved at indføre kanylen i dorso-ventral retning på venstre eller højre side af rygsøjlen og ind i lungen (3. eller 4. intercostale segment mellem rygsøjle og scapula). Intravenøst og intrapulmonært (hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter) 1,0 ml pr. 1 kg 500 mg pr. kg
Små slanger, skildpadder, firben, frøer Afhængig af dyrets størrelse injiceres i kropshulningen tæt på hjertet. Døden forventes at indtræde efter ca. 5-10 minutter hos bevidstløse eller dybt sederede/anæsteserede patienter 0,4-0,8 ml pr. dyr 200-400 mg pr. dyr
DoseringDyrearter angivet i doseringsskema: Se doseringsskema under brugsvejledning.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.
Udl. bestemmelseAPK.
Holdbarhed4 år. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28964 031738 1 x 100 ml 586,55  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Pentobartibal hører til gruppen af barbitursyrederivater. Til eutanasi af dyr indgives store overdoser. Hos varmblodede dyr indtræder øjeblikkeligt tab af bevidsthed efterfulgt af dyb anæstesi og derefter død. Vejrtrækningen standser hurtigt efterfulgt af hjertestop. Hos vekselvarme dyr kan dødens indtræden være forsinket, afhængigt af absorptionshastighed af produktet.
Indikationer
Eutanasi.
Bivirkninger
Mindre muskeltrækninger, gispen, forbigående uro og stakåndethed. Dødens indtræden kan forlænges ved perivaskulær indgivelse, eller indgivelse i organer/væg med lav absorptionskapacitet. Barbiturater kan forårsage irritation ved subkutan eller perivaskulær indgivelse. Intrapulmonær administration vil sandsynligvis forårsage hoste, gispen og vejrtrækningsbesvær.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til bedøvelse. Må ikke anvendes til injektion i coelum hos skildpadder.
Interaktioner
Selvom præmedicinering med sedativa kan forsinke den ønskede virkning af produktet på grund af nedsat kredsløbsfunktion, er dette ikke nødvendigvis klinisk synligt, da centralnervesystem-undertrykkende lægemidler (opioider, α2-adrenoreceptoragonister, phenothiaziner mm.) kan øge virkningen af penthobarbital.
Cave
For at reducere risikoen for exitation anbefales det at foretage eutanasi i et roligt område. Hos heste og kvæg skal der anvendes præmedicinering med et egnet beroligende middel for at fremkalde dyb sedering før eutanasi udføres. En alternativ metode til eutanasi skal være tilgængelig. Ved eutanasi af vekselvarme dyr skal dyret have sin foretrukne optimale temperatur, da virkningen ellers kan være upålidelig. Der skal ved vekselvarme dyr træffes artsrelevante forholdsregler (f.eks. gennembrydning af rygmarven) for at sikre at eutanasien er komplet. Intrapulmunær indgivelsesvej kan medføre forlænget tid til virkningens indtræden med øget risiko for bivirkninger, og må kun anvendes hvor der ikke er andre mulige indgivelsesveje til høns, duer, prydfugle, slanger, skildpadder, firben og frøer. Må ikke anvendes til dyr, der skal bruges til føde til mennesker eller dyr, grundet risiko for sekundær forgiftning. Kadavre af dyr der er eutaniseret med dette produkt , skal bortskaffes i overensstemmelse med national lovgivning. I tilfælde af hændelig indgivelse hos et dyr der ikke skal eutaniseres, gives kunstigt åndedræt, ilt og analeptika i relevant omfang. Systemisk optagelse (herunder absorption via hud eller øjne) af pentobarbital forårsager sedation, induktion af søvn samt respirationsdepression. Utilsigtet selvinjektion: Der skal OMGÅENDE søges lægehjælp.
Bemærkning
Må kun anvendes af dyrlæge.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org