CLINDABACTIN

Clindamycinhydrochlorid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Antibiotikum til oral anvendelse.
Tyggetabletter (55 mg til hund og kat)
Deklaration1 tyggetablet indeholder: 55 mg clindamycin (som clindamycinhydrochlorid).
BrugsvejledningTabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.
DoseringHund og kat: Betændte sår og bylder samt infektion i mundhule/parodontose: 5,5 mg/kg lgv. hver 12. time i 7-10 dage eller 11 mg/kg lgv. hver 24. time i 7-10 dage. Ved udeblivelse af klinisk respons inden for 4 dage skal diagnosen bestemmes igen. Hund: Overfladisk pyoderma: 5,5 mg/kg lgv. hver 12. time eller 11 mg/kg lgv. hver 24. time. Behandlingsvarig er normalt 21 dage, kortere eller længere behandling baseres på klinisk vurdering. Osteomyelitis: 11 mg/kg lgv. hver 12. time i mindst 28 dage. Ved udeblivelse af klinisk respons inden for 14 dage stoppes behandlingen og diagnosen bestemmes igen.
TilbageholdelsestidHund og kat: Ikke relevant.
OpbevaringDelte tabletter bør opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28979 185343 1 x 10 tabl. 60,80  
Tyggetabletter (220 mg til hund)
Deklaration1 tyggetablet indeholder: 220 mg clindamycin (som clindamycinhydrochlorid).
BrugsvejledningTabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.
DoseringHund: Overfladisk pyoderma: 5,5 mg/kg lgv. hver 12. time eller 11 mg/kg lgv. hver 24. time. Behandlingsvarig er normalt 21 dage, kortere eller længere behandling baseres på klinisk vurdering. Osteomyelitis: 11 mg/kg lgv. hver 12. time i mindst 28 dage. Ved udeblivelse af klinisk respons inden for 14 dage stoppes behandlingen og diagnosen bestemmes igen.
TilbageholdelsestidHund : Ikke relevant.
OpbevaringDelte tabletter bør opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28978 529986 1 x 10 tabl. 108,15  
Tyggetabletter (440 mg til hund)
Deklaration1 tyggetablet indeholder: 440 mg clindamycin (som clindamycinhydrochlorid).
BrugsvejledningTabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele. For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.
DoseringHund: Overfladisk pyoderma: 5,5 mg/kg lgv. hver 12. time eller 11 mg/kg lgv. hver 24. time. Behandlingsvarig er normalt 21 dage, kortere eller længere behandling baseres på klinisk vurdering. Osteomyelitis: 11 mg/kg lgv. hver 12. time i mindst 28 dage. Ved udeblivelse af klinisk respons inden for 14 dage stoppes behandlingen og diagnosen bestemmes igen.
TilbageholdelsestidHund: Ikke relevant.
OpbevaringDelte tabletter bør opbevares i blisterpakningen.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Opbevaringstid for delte tabletter efter første åbning af den indre emballage: 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28977 504440 1 x 10 tabl. 201,76  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Semisyntetisk antibiotikum med bakteriostatisk virkning. Lægemidlet påvirker proteinsyntesen i bakteriecellen og derved hæmmes vækst og multiplikation af bakterierne. Clindamycin er et antibiotikum med et moderat spektrum, der er virksomt over for: Aerobe grampositive cocci, herunder Staphylococcus pseudintermedius og Staphylococcus aureus (penicillinase- og non-penicillinase-producerende stammer), Streptococcus spp. (undtagen Streptococcus faecalis), anarobe gramnegative baciller, herunder Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum og Clostridia (de fleste C. perfringens er følsomme). Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen efter oral administration og udskille via urin og fæces.
Indikationer
Hund: Betændte sår og bylder, infektioner i mundhulen, herunder parodontose, forårsaget af eller forbundet med Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (undtagen Streptococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum og Clostridium perfringens, som er følsomme over for clindamycin. Overfladisk pyoderma forbundet med Staphylococcus pseudintermedius, følsom over for clindamycin. Osteomyelitis, forårsaget af Staphylococcus aureus, følsom over for clindamycin. Kat: Betændte sår og bylder, infektioner i mundhulen, herunder parodontose, forårsaget af bakterier, der er følsomme over for clindamycin.
Bivirkninger
Opkastning og diarré. Kan medføre overvækst af ikke-følsomme organismer, såsom resistente clostridia og gær. I tilfælde af superinfektion skal der tages passende forholdsregler i henhold til den kliniske situation.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, eller over for lincomycin. Bør ikke administreres til kaniner, hamstere, marsvin, chinchillas, heste og drøvtyggere, da indtagelsen af clindamycin af disse arter kan forårsage svære mave-tarm-problemer, der kan føre til døden.
Interaktioner
Forsigtighed ved samtidig anvendelse med andre neuromuskulært blokerende stoffer. Aluminiumsalte og hydroxider, kaolin og aluminium-magnesium-silikatkompleks kan reducere absorptionen af lincosamider, disse bør administreres mindst 2 timer før clindamycin. Clindamycin bør ikke bruges samtidigt med eller umiddelbart efter erythromycin eller andre makrolider, for at forhindre makrolid-induceret resistans over for clindamycin. Clindamycin kan reducere plasmaniveauerne af ciclosporin med en risiko for manglende aktivitet. Under den samtidige brug af clindamycin og aminoglykosider (f.eks. gentamicin), kan risikoen for uønskede interaktioner (akut nyresvigt) ikke udelukkes. Clindamycin bør ikke bruges samtidigt med chloramphenicol eller makrolider, da de antagoniserer hinanden på deres virkningssted på den 50S ribosomale delenhed.
Drægtighed, diegivning og laktation
Sikkerheden hos hunhunde/hunkatte eller hos hanhunde/hankatte, som er avlsdyr ikke blevet klarlagt. Clindamycin krydser placenta og udskilles fra blodet i mælken, behandling af diegivende hunner kan forårsage diarré hos hvalpe og killinger. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk forholdet.
Cave
Bør ikke administreres til kaniner, hamstere, marsvin, chinchillas, heste og drøvtyggere. Ved behandling ud over 1 måned udføres periodiske lever- og nyrefunktionstests og blodbilleder. Dyr med svære nyre- og/eller meget svære leverforstyrrelser skal doseres med forsigtighed og overvåges med undersøgelse af serum under behandling med høje doser. Anbefales ikke til neonater. Personer med kendt overfølsomhed over for lincosamider bør undgå kontakt med lægemidlet. Vask hænder efter håndtering af tabletterne.
Bemærkning
Tabletterne skal opbevares utilgængeligt for dyr og børn. Præparatet bør så vidt muligt anvendes på baggrund af forudgående resistensbestemmelse og det anbefales at følge de officielle, nationale og regionale retningslinjer for brug af antibiotika, når præparatet anvendes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org