INNOVAX-ND-IBD


MSD Animal Health
 

Præsentation

Vaccinen er en celleassocieret levende, rekombinant kalkunherpesvirus (stamme HVP360), der udviser fusionsprotein Newcastle disease virus og VP2 protein over for infektiøs bursal disease virus.
Vaccine
DeklarationEn dosis (0,2 ml til subkutan anvendelse eller 0,05 ml til in ovo anvendelse) rekonstitueret vaccine indeholder: Aktivt stof: Celleassocieret levende, rekombinant kalkunherpesvirus (stamme HVP360), der udviser fusionsprotein Newcastle disease virus og VP2 protein over for infektiøs bursal disease virus: 103.3 – 104.6 PFU.
VaccinationsprogramSubkutant: En enkelt injektion på 0,2 ml pr. kylling. In ovo: En enkelt injektion på 0,05 ml pr. æg.
DoseringFjerkræ: 1 dosis (0,2 ml til subkutan anvendelse eller 0,05 ml til in ovo anvendelse) til daggamle kyllinger
TilbageholdelsestidFjerkræ: Ingen.
OpbevaringKoncentrat: Opbevares i flydende kvælstof (under -140°C).
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedEfter opblanding: 2 timer.
BemærkningFor at muliggøre kontrol af korrekt opbevaring og transport af ampullerne er disse placeret med bunden i vejret i beholderne med flydende kvælstof. Hvis der forekommer frossen suspension i spidsen af ampullen, er det tegn på, at suspensionen har været optøet, og den må derfor ikke anvendes.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27960 390472 1 x 2000 ds.  
 

Mere information om produktet

Indikationer
Til aktiv immunisering af daggamle kyllinger eller 18-19 dage gamle æg med kyllingeembryoner: - For at reducere mortalitet og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus (ND), - For at undgå mortalitet samt reducere kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektiøs bursal disease virus (IBD), - For at reducere mortalitet, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af Marek’s disease virus (MD). Immunitetens indtræden: ND: 4 ugers alderen, IBD: 3 ugers alderen, MD: 9 dage. Immunitetens varighed: ND: 60 uger, IBD: 60 uger, MD: hele risikoperioden.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Innovax-ND-IBD kan blandes i samme solvens og gives subkutant sammen med Rismavac Vet. For denne blandede anvendelse er det vist, at der indtræder immunitet overfor MD efter 5 dage. Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobilis ND Clone 30 eller Nobilis ND C2 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af Innovax-ND-IBD. For de i parentes angivne kombinationer er det for ND påvist, at immunitet indtræder efter 3 uger (ved anvendelse sammen med Nobilis ND Clone 30) og efter 2 uger (ved anvendelse sammen med Nobilis ND C2). Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobilis IB Ma5 eller Nobilis IB 4-91 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af vaccinen. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end de veterinærlægemidler, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Æglægning
Lægemidlets sikkerhed under æglægning er ikke fastlagt.
Cave
Da dette er en levende vaccine, udskilles vaccinestammen fra vaccinerede fugle og kan spredes til kalkuner. Sikkerhedsstudier har vist, at stammen er sikker for kalkuner. Imidlertid skal der tages forholdsregler for at undgå direkte eller indirekte kontakt mellem vaccinerede kyllinger og kalkuner.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org