INNOVAX-ND-ILT


MSD Animal Health
 

Præsentation

Vaccinen er en celleassocieret levende, rekombinant kalkunherpesvirus (stamme HVT/NDV/ILT), der udtrykker fusionsproteinet (F) fra Newcastle disease virus og glycoproteinerne gD og gI fra infektiøs laryngotracheitis-virus, til kyllinger.
Vaccine
Deklaration1 dosis indeholder: Celleassocieret levende, rekombinant kalkunherpesvirus (stamme HVT/NDV/ILT), der udtrykker fusionsproteinet (F) fra Newcastle disease virus og glycoproteinerne gD og gI fra infektiøs laryngotracheitis-virus: 103.3 – 104.6 PFU.
VaccinationsprogramSubkutant: En enkelt injektion på 0,2 ml pr. kylling. In ovo: En enkelt injektion på 0,05 ml pr. æg. Vaccinen administreres ved subkutan injektion i nakken eller ved in ovo injektion. Posen med vaccine bør forsigtigt roteres gentagne gange under vaccinationen for at sikre vaccinesuspensionen forbliver homogen og at den korrekte vaccinevirus titer indgives (f.eks. ved vaccinationer af længere varighed).
BrugsvejledningBland én vaccineampul med den tilhørende mængde solvens: 2000 doser - 400 ml solvens, 4000 doser - 800 ml solvens.
DoseringFjerkræ: 1 dosis (0,2 ml) til daggamle kyllinger (s.c eller In ovo).
TilbageholdelsestidFjerkræ: Ingen.
OpbevaringKoncentrat: Opbevares i flydende kvælstof (under -140°C).
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedEfter opblanding: 2 timer under 25°C.
BemærkningFor at muliggøre kontrol af korrekt opbevaring og transport af ampullerne er disse placeret med bunden i vejret i beholderne med flydende kvælstof. Hvis der forekommer frossen suspension i spidsen af ampullen, er det tegn på, at suspensionen har været optøet, og den må derfor ikke anvendes.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28958 457160 1 x 2000 ds.  
 

Mere information om produktet

Indikationer
Til aktiv immunisering af daggamle kyllinger eller 18-19 dage gamle embryonerede hønseæg: - For at reducere mortalitet og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus (ND), - For at undgå mortalitet samt reducere kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektion med aviær infektiøs laryngotracheitis-virus (ILT) og Marek’s disease-virus (MD). Immunitetens indtræden: ND: 5 ugers alderen, ILT: 4 ugers alderen, MD: 9 dage. Immunitetens varighed: ND: 62 uger, ILT: 62 uger, MD: Hele risikoperioden.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Innovax-ND-ILT kan blandes i samme solvens og gives subkutant sammen med Rismavac Vet. For denne blandede anvendelse er det påvist, at der indtræder immunitet overfor MD efter 5 dage. Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobilis ND Clone 30 eller Nobilis ND C2 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af Innovax-ND-ILT. For denne samtidig brug er det vist, at der indtræder immunitet overfor ND efter 2 uger. Der foreligger data vedrørende sikkerhed og virkning, som viser, at Nobilis IB Ma5 eller Nobilis IB 4-91 kan gives til daggamle kyllinger, der er vaccineret enten via subkutan eller in ovo administration af vaccinen. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af Innovax-ND-ILT ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end de veterinærlægemidler, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende Innovax-ND-ILT umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under æglægning er ikke fastlagt.
Cave
Da dette er en levende vaccine, udskilles vaccinestammen fra vaccinerede kyllinger og kan spredes til kalkuner. Sikkerhedsstudier har vist, at stammen er sikker for kalkuner. Imidlertid skal der tages forholdsregler for at undgå direkte eller indirekte kontakt mellem vaccinerede kyllinger og kalkuner.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org