SYMPAGESIC

Metamizolnatriummonohydrat, hyoscinbutylbromid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Antispasmodisk, analgetisk, antipyretisk og spasmolytisk middel til heste, kvæg, svin og hunde.
Injektionsvæske, opløsning (500 mg/ml + 4 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktive stoffer: 500 mg metamizolnatriummonohydrat (svarende til 443 mg metamizol) og 4 mg hyoscinbutylbromid (svarende til 2,76 mg hyoscin). Hjælpestoffer: 5 mg phenol og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningHeste: Langsom, intravenøs anvendelse. Svin, kvæg, hunde: Langsom, intravenøs anvendelse eller intramuskulær anvendelse. Proppen må ikke punkteres over 25 gange.
DoseringHunde: 0,5 ml/5 kg lgv. (sv.t. hhv. 50 mg metamizolnatriummonohydrat og 0,4 mg hyoscinbutylbromid pr. kg lgv.) 1 gang (i.v. eller i.m.). Kan gentages efter 24 timer.
Kvæg: 4-5 ml/100 kg lgv. (sv.t. hhv. 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat og 0,16-0,2 mg hyoscinbutylbromid pr. kg lgv.) op til 2 gange dagligt i 3 dage (i.v. eller i.m.).
Svin: 4-5 ml/100 kg lgv. (sv.t. hhv. 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat og 0,16-0,2 mg hyoscinbutylbromid pr. kg lgv.) 1 gang (i.v. eller i.m.). Maks. injektionsvolumen er 5 ml pr. injektionssted.
Heste: 4-5 ml/100 kg lgv. (sv.t. hhv. 20-25 mg metamizolnatriummonohydrat og 0,16-0,2 mg hyoscinbutylbromid pr. kg lgv.) 1 gang (i.v.).
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning: i.v. 18 dage. i.m. 28 dage.
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato. Heste: Slagtning: 15 dage.
Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til drægtige dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, inden for 2 måneder forud for den forventede fødselsdato. Svin: Slagtning: 15 dage.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25°C efter den første åbning af den indre emballage.
Udl. bestemmelseAPK.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29041 085246 1 x 100 ml 239,42  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Hyoscinbutylbromid er et antispasmodisk stof, som afslapper den glatte muskulatur på organerne i hulrummene i abdomen og bækkenet. Som følge af den kemiske struktur som et kvarternært ammoniumderivat, forventes hyoscin ikke at nå ind i det centrale nervesystem, derfor giver det ikke sekundære antikolinerge virkninger i CNS. Metamizol har signifikante centrale analgetiske og antipyretiske virkninger, men kun en lav antiinflammatorisk (svagt analgetisk) virkning. Desuden har metamizol en spasmolytisk virkning på de glatte muskelorganer.
Indikationer
Behandling af glatte muskelspasmer og smerter forbundet med underliggende sygdomme i mave-tarm-kanalen, det urogenitale system og galdeudskillende organer hos heste, kvæg, grise og hunde. Spasmodisk kolik hos heste. Støttebehandling mod akut diarré og gastroenteritis hos kvæg, svin og hunde.
Bivirkninger
Meget sjældent: Anafylaktiske reaktioner (behandles asymptomatisk). Kardiovaskulært shock ved for hurtig i.v. administration. Heste: Lejlighedsvist let takykardi pga. den parasympatolytiske aktivitet af hyoscinbutylbromid. Hunde: Smertefulde reaktioner på injektionsstedet umiddelbart efter injektion.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller ved mave-tarm-ulcus, kroniske mave-tarmsygdomme, mekanisk obstruktion i mave-tarm-systemet, paralytisk ileus, sygdomme i det hæmatopoietiske system, koagulopatier, nedsat nyrefunktion, takyarytmi, glaukom eller prostataadenom.
Interaktioner
Virkningen kan potenseres af samtidig anvendelse af andre antikolinerge eller analgetiske stoffer. Samtidig anvendelse af induktorer af hepatiske mikrosomale enzymer (f.eks. barbiturater, phenylbutazon) nedsætter halveringstiden og dermed hvor længe, metamizol virker. Samtidig administration af neuroleptika, især phenothiazinderivater, kan føre til svær hypotermi. Risikoen for mave-tarmblødning er forhøjet ved samtidig anvendelse af glukokortikoider. Den diuretiske virkning af furosemid er nedsat. Samtidig administration af andre svage analgetika øger virkningerne og bivirkningerne ved metamizol. Den antikolinerge virkning af quinidin og antihistaminer samt takykardi-virkningerne af β-sympatomimetika kan være forstærket ved anvendelse af Sympagesic.
Drægtighed, diegivning og laktation
Studier med laboratoriedyr (kaniner, rotter) har ikke givet evidens for en teratogen virkning. Der foreligger ingen oplysninger om anvendelsen under drægtighed hos målarten. Metabolitterne af metamizol krydser placenta og udskilles i mælken. Sympagesic bør kun anvendes i overensstemmelse med en vurdering af benefit/risk-forholdet af den ansvarlige dyrlæge.
Cave
På grund af risikoen for anafylaktisk shock, skal opløsninger indeholdende metamizol administreres langsomt, når de gives i.v.
Bemærkning
Hos et meget lille antal personer, kan metamizol forårsage reversibel, men potentielt alvorlig agranulocytose og andre reaktioner, såsom hudallergi. Vær forsigtig, så selvinjektion undgås. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp. Ved overfølsomhed over for metamizol, hyoscinbutylbromid, pyrazoner eller acetylsalicylsyre bør kontakt med lægemidlet undgås. Undgå hud- og øjenkontakt. Vask straks stænk væk fra hud og øjne.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org