CRYPTISEL VET.

Halofuginon
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Antiprotozomiddel til oral anvendelse.
Oral opløsning (0,5 mg/ml)
DeklarationHalofuginon 0,5 mg/ml.
BrugsvejledningAdministreres oralt efter fodring. Administration skal starte indenfor de første 24 til 48 timer efter fødsel, eller inden for 24 timer efter diarréen er begyndt. For at sikre korrekt dosering kan en sprøjte eller anden passende anordning til oral administration anvendes (4 ml doseringssprøjte medfølger). Behandling bør foretages på samme tidspunkt hver dag. Når første kalv er behandlet, skal alle de kommende nyfødte kalve behandles systematisk, så længe risikoen for diarré forårsaget af C. parvum foreligger. Til anorektiske kalve indgives Cryptisel i 1/2 l elektrolytopløsning.
DoseringKalve: 2 ml Cryptisel/10 kg lgv. 1 x dgl. i 7 dage (sv.t. 0,1 mg/kg lgv. 1 x dgl. i 7 dage). Ved dyrevægt på 36-45 kg: Giv 2 pumpeslag (sv.t. 8 ml). Ved dyrevægt på 46-60 kg: Giv 3 pumpeslag (sv.t. 12 ml).
TilbageholdelsestidKvæg: P.o.: Slagtning 13 døgn.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed30 måneder. Efter anbrud: 6 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29109 465153 1 x 490 ml 342,60  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Halofuginon har en cryptosporidiostatisk effekt på Cryptosporidium parvum. Det er hovedsageligt aktivt på parasittens frie stadier (sporozoitter, merozoitter). Oocyst-udskillelsen reduceres.
Indikationer
Forebyggelse af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion i besætninger, der har haft cryptosporidiose. Reduktion af diarré forårsaget af diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er der observeret en stigning i niveauet af diarré hos behandlede dyr.
Kontraindikationer
Må ikke indgives på tom mave. Må ikke bruges i tilfælde af diarré, som har varet i mere end 24 timer, eller til svage dyr.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke relevant.
Cave
Administrer kun efter fodring med kolostrum eller efter fodring med mælk eller mælkeerstatning, ved hjælp af en passende anordning til oral administration. Da kliniske tegn på forgiftning kan opstå efter 2 gange terapeutisk dosering, er det nødvendigt nøje at overholde den anbefalede dosering. Kliniske tegn på forgiftning er: Diarré, synligt blod i afføringen, nedsat mælkeindtag, dehydrering, apati og nedstemthed. I tilfælde af tegn på overdosering stoppes behandlingen straks.
Bemærkning
Gentagen kontakt med produktet kan medføre hudallergier. Undgå kontakt med huden og øjnene. I tilfælde af hud- og øjenkontakt med produktet; vask grundigt det udsatte område med rent vand. Hvis øjenirritation vedvarer søges læge. Brug beskyttelseshandsker mens produktet håndteres. Vask hænder efter brug af produktet.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org