Lovgivning vedrørende lægemidler til dyr

Revideret: Juli 2021.

 

I det nedenfor anførte og i menupunkterne i venstre side henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 25/05/2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Nedenfor ses en oversigt over kapitlerne i BEK nr. 995 af 25/05/2021, Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr:

 • Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner.
 • Kapitel 2: Tilladte lægemidler til dyr.
 • Kapitel 3: Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.
 • Kapitel 4: Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse.
 • Kapitel 5: Indgivelse af lægemidler til dyr.
 • Kapitel 6: Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler.
 • Kapitel 7: Anvendelse, udlevering og ordinering af recetpligtige antiparasitære lægemidler.
 • Kapitel 8: Forebyggende behandling med receptpligtige lægemidler.
 • Kapitel 9: Udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til pattegrise i forbindelse med kastration.
 • Kapitel 10: Genordinering af receptpligtige lægemidler.
 • Kapitel 11: Behandling af heste med lægemidler, for hvilke der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi.
 • Kapitel 12: Tilbageholdelsestider.
 • Kapitel 13: Dyrlægens optegnelser, anvisning og indberetning til VetStat.
 • Kapitel 14: Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr.
 • Bilag 1: Koder til VetStat.
 • Bilag 2: Magistrelle lægemidler
 • Bilag 3: Forbudte stoffer

Lovgivning vedr. fødevarekontrol med henblik på tilbageholdelsestider og restkoncentrationer findes i kapitel 8 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 996 af 25/05/2021 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org