Bilag 1: Koder til anvendelse ved indberetning til Vetstat, jf. § 34, stk. 1, nr. 6-8

Bilag til bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023.

Dyreart
Dyr, ej specificeret (herunder zoodyr m.fl.)00
Kvæg12
Får13 
Geder14
Svin15
Vildsvin16
Hjortedyr21
Lamaer22
Ræve23
Mink24
Chinchilla25
Mårhunde (Finnracoon)26
Kaniner27
Ilder28
Fritter29
Fjerkræ, generelt30
Høns af æglægningstype31
Høns af slagtetype32
Kalkuner33
Gæs34
Ænder35
Fjervildt, generelt40
Perlehøns41
Vagtler42
Duer43
Fasaner44
Agerhøns45
Gråænder46
Strudsefugle47
Rødhøns48
Stenhøns49
Fisk, generelt50
Laksefisk51
Gedder52
Ål53
Pighvar54
Krebs55
Blåmuslinger56
Torsk57
Sandarter58
Koldvandskarper59
Tunger og skrubber60
Stører61
Europæisk østers62
Stillehavsøsters63
Rejer64
Bier71
Aldersgruppe
Svin
Pattegrise, søer, gylte og orner55
Fravænnede smågrise op til 30 kg56
Slagtesvin og polte57
Kvæg
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr.61
Kalve under 12 mdr.62
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr.63
Får, geder
Dyr over 12 mdr.68
Lam eller kid under 12 mdr.69
Fjerkræ, alle
Kød, generelt11
Kød, økologisk13
Æg fra fjerkræ på friland21
Æg fra burfjerkræ, stimulusberigede22
Skrabeæg23
Æg, økologisk24
Opdrætning, produktion, økologisk29
Stalddørssalg34
Avl, generelt41
Opdrætning, avl45
Opdrætning, produktion46
Formering47
Formering, avl49

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Ordineringsgrupper for kvæg, svin, får, geder og alle typer pelsdyr og andre produktionsdyr
Reproduktion, urogenitalsystem10
Yver11
Gastrointestinale lidelser12
Respirationslidelser13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb15

 

Ordineringsgrupper for akvakulturdyr
Rødmundsyge20
Furunkulose21
Yngeldødelighedssyndromet (YDS)22
Vibriose23
Tarmbetændelse24
Hudlidelser25
Bedøvelse/sedation26

 

Ordineringsgrupper for alle typer fjerkræ
Coccidiose30
Enteritis31
Hepatitis32
Salpingitis33
Respirationsveje og -organer35

 

Ordineringsgrupper for alle typer dyr
Erstatningskode00
Andet98
Vacciner og sera99