Hvad findes af giftige stoffer for husdyr i Danmark?

Liste over hyppigst forekommende forgiftninger hos husdyr i Danmark. Oversigten er sandsynligvis ikke udtømmende, da der ikke findes officielle opgørelser over hvilke forgiftninger, der er mest almindelige  i Danmark:

Hund

Fødevarer
• Chokolade
• Løg og hvidløg
• Rosiner og vindruer
• Alkohol, kaffe, te, tobak
• Nødder
• Xylitol (tyggegummi, slik)
• Lakrids

Husholding og have
• Kølervæske (ethylenglycol)
• Rottegift
• Hovedpinepiller og anden human medicin
• Forkert medicinering i hjemmet af hunden
• Sneglegift (metaldehyd)
• Insektgift (organofosfater)
• Tungmetaller
• Giftige planter

Kat

Fødevarer
• Tyggegummi, chokolade, løg osv. som for hund
• Lakrids

Husholdning og have
• Potteplanter (f.eks. liljer, tulipaner)
• Rengøringsmidler
• Rottegift
• Håndkøbsmedicin (f.eks. paracetamol)
• Insekticider
• Generelle kemikalier

Svin

• Planter (Vår-Brandbæger, sort natskygge, benbræk, prikbladet perikum)
• Mycotoxiner
• Vand (beskidt drikketrug)
• Blåstensforgiftning/kobberforgiftning
• Selenforgiftning
• Zinkforgiftning
• Jernforgiftning

Kvæg

Forgiftninger hos kvæg opstår som regel fra planter. Følgende planter er kendt i Danmark og kan give anledning til forgiftninger:

• Engbrandbæger
• Ager-Ranunkel
• Bidende-Ranunkel
• Bjørneklo
• Gaffel-Vortemælk
• Gifttyde
• Knold-Ranunkel
• Kærpadderok
• Skarntyde
• Skærm-Vortemælk
• Sort natskygge
• Vårbrandbæger

Heste

Forgiftninger hos heste opstår som regel fra planter. Det mest almindelige er, at hestene kan finde på at æde giftige planter på grund af manglende græs på markerne.

• Taks
• Brandbæger
• Anemoner
• Buksbom
• Egeblade/agern
• Liljekonvaller
• Rododendron
• Skarntyde

Fjerkræ

For fjerkræ i lukkede staldsystemer ses forgiftninger på grund af:

• Coccidiostater
• Sulfonamider
• Mycotoxiner
• Salt i foderet
• Ammoniak

Fjerkræ med adgang til udendørsarealer kan tillige forgiftes af følgende planter:

• Sort natskygge
• Klematis
• De fleste iris
• Kartoffelspirer (natskygge)
• Brandbæger
• Rododendron
• Svampe
• Perikon