Materiale til dyrlæge og dyreejer til download

Revideret: 29. marts 2022.

 

Overvågning af veterinære lægemidler

For at øge kendskabet til løbende overvågning af veterinære lægemidler samt vigtigheden af at indberette bivirkninger, har ViNordic udgivet 2 foldere til henholdsvis dyrlægen og dyreejeren. Begge foldere kan downloades her begge i A4-format.

 

Medicin til kæledyr

En folder til dyreejeren, som her kan finde generel information om lægemidler til kæledyr og hvad man gør, hvis man mistænker, at medicinen giver bivirkninger.

Download folderen og udlevér den til dyreejeren, når der gives medicin.

 

Sådan overvåges lægemidler til dyr for mulige bivirkninger

En folder til dyrlægen og klinikpersonalet om overvågning af veterinære lægemidler og om vigtigheden af indberetning af formodede bivirkninger. Bemærk, at dyrlæger har skærpet indberetningspligt de første to år et nyt produkt er på markedet.