Fiskesygdomme

Forfattere: Seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg og seniorforsker Lone Madsen, DTU Aqua, Institut for Aquatiske ressourcer. Revideret 19.5.2022.

 

I sygdomsbeskrivelserne i menupunkterne til venstre omtales primært sygdomme hos ørreder i dam- og havbrug.

Ved sygdomsproblemer i åleopdræt, jfr. Dansk Veterinærtidsskrift 1986, 69, 1081-1092.

For yderligere oplysninger om diagnostik henvises www.aqua.dtu.dk/Raadgivning/Diagnostik