Generisk substitution af veterinære lægemidler

Generisk substitution af veterinære lægemidler fungerer på samme måde som generisk substitution af humane lægemidler. Apoteket skal således udlevere et andet lægemiddel, end det dyrlægen har skrevet på recepten, hvis dette er billigere, og begge lægemidler (det lægemiddel, der står på recepten og det udleverede) indgår i samme substitutionsgruppe.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en ”Substitutionsliste”, som omfatter samtlige lægemidler, der er godkendt til substitution med et eller flere andre lægemidler inden for samme substitutionsgruppe: Substitution af lægemidler – opdateres løbende, se dato for sidste opdatering på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (klik på linket). Veterinære lægemidler omfattet af substitution er anført på listen under ATCkode Q.

Hvis dyrlægen har skrevet ”ej S” på recepten, må apoteket ikke substituere. Apoteket må heller ikke substituere, hvis prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste lægemiddel i substitutionsgruppen falder under en såkaldt bagatelgrænse. Landmanden kan dog altid forlange at få udleveret det lægemiddel, han ønsker inden for substitutionsgruppen – med mindre dyrlægen har skrevet ”ej S” på recepten.

Reglerne for generisk substitution af veterinære lægemidler er beskrevet i følgende tekster:

Parallelimport af veterinære lægemidler
Ved parallelimport af veterinære lægemidler substituerer det direkte importerede og det parallelimporterede lægemiddel hinanden efter samme regler, som gælder for generisk substitution (omtalt i foregående afsnit).

For parallelimporterede lægemidler gælder endvidere det særlige, at hvis det direkte og det parallelimporterede lægemiddel hedder det samme, skal dyrlægen klart angive, hvilket af de to lægemidler, der skal udleveres (enten ved varenummer eller ved angivelse af forhandler), hvis dyrlægen vil undgå, at apoteket ser bort fra ”ej S” på recepten.