Kaskadereglen

Revideret: 29. marts 2022


Efter 28. januar 2022 er kaskadereglen omfattet af Veterinærlægemiddelforordningen og ikke som tidligere af Dyrlægebekendtgørelsen.

Kaskadereglen må kun tages i anvendelse, når der ikke findes et egnet lægemiddel godkendt til den pågældende dyreart og indikation.

For kæledyr er kaskadereglen uændret, bortset fra at lægemidler godkendt i andre medlemsstater nu er sidestillet med nationalt godkendte lægemidler i trin 1.

For dyr bestemt til fødevareproduktion er der forskelle i kaskadereglen, alt efter om dyrene er landlevende eller akvatiske.

Dyrlægeforeningen har udarbejdet en  miniguide til den nye veterinærlægemiddelforordning, hvor bl.a. forskellene mellem den gamle og nye kaskaderegel er beskrevet.

Kaskadereglen er beskrevet i