Mål, vægt og temperatur og omregningstabeller

  • Vægtenheder
  • Rumfang
  • Parts per million (ppm)
  • Længdemål
  • Energi
  • Temperaturer
  • Legemsvægt (kg) svarende til hudoverflade (m2)

Vægtenheder

Vægt
1 ton=1000 kilogram
1 kilogram (kg)=1000 gram
1 gram (g)=1000 milligram
1 milligram=1000 microgram
1 microgram (µg)=1000 nanogram
1 nanogram (ng)=1000 picogram (pg)
Omregn fra engelske enheder til g, kg og ton
Ouncesx28,349=g
Poundsx0,453=kg
Stonesx6,350=kg
Hundredweightsx50,802=kg
Tonsx1016,05=kg

Rumfang

Rumfang
1 liter=1000 milliliter
1 milliliter (ml)=1000 microliter (µl)
Omregn fra engelske enheder til ml og liter
Fluid ounces x 28,413 =ml
Fluid ounces x 0,028 =liter
Pints x 0,568 =liter
Gallons x 4,546 =liter

Parts per million (ppm)

Parts per million (ppm)
1 ppm=1 (µg)/g=1 mg/kg=1 g/ton
=1 mg/liter = 0,001 g/liter=1 g/1000 liter
=1 ml/1000 liter

Længdemål

Længde, omregning fra engelske mål til metriske
1 inch (in)=25,4 mm
1 foot (ft)=30,5 cm
1 yard (yd)=91,4 cm
1 meter (m)=100 cm=39,37 in=3,28 ft=1,09 yd

Energi

Kalorier/joules
1 kilokalorie=4.186,8 joules (J)

Temperaturer

°C°F
  0  32
 25  77
 35  95
 36  96,8
 37  98,6
 38 100,4
 39 102,2
 40 104
 41 105,8
 42 107,6
Omregning fra Fahrenheit til Celsius sker ved fradrag af 32 og multiplicering af resultatet med 5/9.
Dvs.: 100°F er (100-32) x 5/9 = 37,8°C.

Legemsvægt (kg) svarende til hudoverflade (m2)

HundeKatte
 Kgm2 Kgm2
20,1520,159
30,202,50,184
4 0,2530,208
50,293,50,230
100,4640,252
150,604,50,273
200,7450,292
300,96
401,17
501,36