Vacciner og sera til fjerkræ

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, Københavns Universitet.

Revideret: 25. maj 2021.

 

Høns
Monovalente vacciner
Aviær encephalomyelitis (AE-virus)Avipro® AE, Elanco
Aviær rhinotracheitis virusNobilis® Rhino CV, MSD
Chicken Anaemia Virus (CAV, Blåvingesyge)Avipro® Thymovac, Elanco
Nobilis® CAV P4, MSD
CoccidioseEvalon, Hipra
Evant, Hipra
Hipracox®, Hipra
Paracox-5®, MSD
Paracox-8® Vet., MSD
Escherichia coli (E. coli)Poulvac E. Coli, Zoetis
Infektiøs Bursal Disease virus
(Gumboro disease, IBDvirus)
Avipro® Gumboro, Elanco
Avipro® IBD LC-75, Elanco
Nobilis® Gumboro D78 Vet., MSD
Novamune, Ceva
Infektiøs bronchitis virus (IB-virus)Cevac Ibird, Ceva
Cevac Mass L, Ceva
Nobilis® IB 4-91, MSD
Nobilis® IB MA 5 Vet., MSD
Nobilis® IB PRIMO QX Vet., MSD
Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)
CVI 988-stammer
HVT + CVI 988 stammer
Rismavac® Vet., MSD
Rismavac® Comp. Vet., MSD
Cevac MD Rispens, Ceva
Newcastle Disease (ND)Avinew, Boehringer Ingelheim
Nobilis® ND C2, MSD
AVishield ND B1, Dechra
Kombivacciner
Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)
Infetiøs laryngotracheitis virus (ILT)
Innovax-ILT, MSD
Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)
Infektiøs Bursal Disease (IBD-virus, Gumboro disease)
Vaxxitek HVT+IBD, Boehringer Ingelheim
AEV/ILTVectormune FP ILT-AE, Ceva
ND/IB/ARTGallimune® ND + IB + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/EDSNobilis® IBmulti-ND-EDS, MSD
Gallimune®  ND + IB + EDS, Boehringer Ingelheim
ND/IB/EDS/ARTGallimune® ND + IB + EDS + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/IBD/ARTNobilis® RT-IBmulti-G-ND, MSD
ND/Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)/Infektiøs Bursal Disease (IBD-virus, Gumburo disease)Innovax-ND-IBD, MSD
ND/Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)Vectormune ND, Ceva
ND/ILT/Marek’s disease (Smitsom hønselammelse)Innovax ND-ILT, MSD
Kalkuner
Monovalente vacciner
Ingen p.t.
Duer
Monovalente vacciner
ParamyxovirusNobilis® Paramyxo P201 Vet., MSD

 

Gæs
Monovalente vacciner
GåsehepatitisPalmivax®, Boehringer Ingelheim