Lovgivning vedrørende lægemidler til dyr

Revideret: 8. februar 2023

Veterinærlægemiddelforordningen af 28. januar 2022: 
Europaparlementents og Rådes forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler

Fødevarestyrelsen vejledning:
Vejledning til veterinærlægemiddelforordningen og dyrlægebekendtgørelsen afsnit af 28. januar 2022

Dyrlægeforeningens  miniguide til den nye veterinærlægemiddelforordning  hvor veterinærlægemiddelforordningen gennemgås overskueligt.

 

I det nedenfor anførte og i menupunkterne i venstre side henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 646 af 31/05/2023 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. Derudover er der et særligt menupunkt om kaskadereglen.

Nedenfor ses en oversigt over kapitlerne i BEK nr. 646 af 31/05/2023, Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr:

 • Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner.
 • Kapitel 2: Tilladte lægemidler til dyr.
 • Kapitel 3: Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.
 • Kapitel 4: Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse.
 • Kapitel 5: Indgivelse af lægemidler til dyr og afholdelse af kurser i anvendelse af lægemidler.
 • Kapitel 6: Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler.
 • Kapitel 7: Anvendelse, udlevering og ordinering af recetpligtige antiparasitære lægemidler.
 • Kapitel 8: Behandling med receptpligtige lægemidler godkendt til forebyggende behandlinger.
 • Kapitel 9: Udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til pattegrise i forbindelse med kastration.
 • Kapitel 10: Genordinering af receptpligtige lægemidler.
 • Kapitel 11: Dyrlægens optegnelser, anvisning og indberetning til VetStat
 • Kapitel 12: Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr.
 • Bilag 1: Koder til VetStat
 • Bilag 2: Magistrelle lægemidler
 • Bilag 3: Forbudte stoffer

Lovgivning vedr. fødevarekontrol med henblik på tilbageholdelsestider og restkoncentrationer findes i kapitel 8 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 927 af 21/06/2022 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.