Miljøbetingende sygdomme hos fisk

Gællesyge

Årsag
Multifaktoriel, opslemning af partikulære elementer i vandet hidrørende fra kraftige regnskyl eller fra støvpartikler i foderet, høj ammoniakkoncentration, for kraftig behandling med blåsten, okker i vandet (højt indhold af jern). Sekundær infektion med Flexibacter spp./Flavobacterium spp.

Udbredelse
Sygdommen påvises især hos spæd yngel, men kan også undertiden optræde hos ældre fisk.

Symptomer
Uregelmæssige svømmebevægelser, luftsnappen, beskadigelse af gællerne med stærk slimproduktion og blødninger. Reduceret tilvækst og forhøjet dødelighed.

Diagnose
Slimklædte gæller og udspilede gællelåg, mikroskopi af gæller.

Differentialdiagnose
Ektoparasitter, bakterieinfektioner

Profylakse
Undgå opslemmet materiale i vandet (kraftig fodring), reduktion af bestandtæthed.

Terapi
Vanddesinfektion med NaCl isotonisk, oxyderende midler gentagne gange.

Nyreforkalkning (Nephrocalcinosis)

Årsag
Multifaktoriel, højt indhold af CO2 i vandet (16-60 mg/l), magnesiummangel, selenforgiftning, generelt lavt indhold af mineraler i foderet.

Udbredelse
Forekommer lejlighedsvis hos dambrugsfisk.

Symptomer
Utrivelighed, udspilet bug, exophthalmi, anæmi. Kalkudfældninger i urinvejene, som ses som hvide strenge på langs af nyrerne, men der kan også dannes talrige små, hvide knuder.

Diagnose
Stilles ud fra symptomerne. Ved tvivlstilfælde kontaktes Fødevarestyrelsen (Fødevareregion Vejen).

Differentialdiagnose
BKD, PKD (evt. mykobakteriose og nocardiose).

Profylakse
Sættes ind mod de nævnte miljøfaktorer, øgning af vandgennemstrømning.

Terapi
Ingen behandling.