Immunprofylakse, vacciner og sera

Afsnittet om Immunprofylakse, vacciner og sera samt oversigterne over Vacciner og sera til de forskellige dyrearter bliver redigeret af professor, dyrlæge ph.d Lars Erik Larsen, Københavns Universitet. Dato for, hvornår teksterne senest er revideret, kan ses under de enkelte afsnit.