Udleveringsbestemmelser

Der er i produktinformationen for medicinske specialiteter under ”Udleveringsbestemmelser” anvendt følgende forkortelser:

ALægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
APLægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
APKLægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
BLægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.
BPLægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
BPKLægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
HAHåndkøb – apoteksforbeholdt lægemiddel.
HVHåndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til dyr (populært kaldet V-mærkede lægemidler). Må forhandles til forbrugerne uden om apotekerne i henhold til Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1345 af 28. november 2017 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek.
HPHåndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr.
HPKHåndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr.
PRMIXMå kun udleveres efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har tilladelse til at fremstille foderlægemidler. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
A§4Lægemidler omfattet af reglerne i receptbekendtgørelsens § 4. Må kun udleveres 1 gang.

Lægemidler godkendt til produktionsdyr må udleveres af apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om, at man ønsker at forhandle lægemidler til produktionsdyr til forbrugerne (jf. § 12a i lov om apoteksvirksomhed) og af indehavere af tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr (jf. § 39, stk. 1 i lov om lægemidler).

NB! Er lægemidlet godkendt til både produktionsdyr og familiedyr og skal lægemidlet anvendes til produktionsdyr, skal recepten være påført ”til produktionsdyr”.

Oplysninger om udleveringsbestemmelser fremgår af Bekendtgørelse nr. 661 om recepter og dosisdispensering af lægemidler (med senere ændringer i BEK 1091) samt Bekendtgørelse nr. 196 om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler (med senere ændringer i BEK 232 og BEK 2454).