Specifik behandling med antidot (modgift)

En antidot eller modgift er et stof, som kan modvirke aktivitet eller effekt af ​​en gift. Antidoter kan klassificeres efter deres virk­ningsmekanisme: kemiske eller farmakologiske. Kemiske modgifte interagerer specifikt med et toksisk stof, eller neutraliserer giftstoffet. For eksempel, metalchelatorer binder med metaller til at danne komplekser, der så elimineres via nyrerne.

Farmakologiske modgifte kan neutralisere eller modvirke virkningen af et stof. Denne type antidot kan virke ved at forhindre dannelsen af ​​giftige metabolitter (f.eks. brugen af 4-methylpyrazol ved forgiftning med ethylenglycol), ved at konkurrere med giftstoffets virkning på en receptor (kompetitiv inhibitor), ved at medvirke til en hurtigere eller total udskillelse af et giftstof (f.eks. brugen af molybdæn ved kobberforgiftning), ved at blokerer receptorer som er betydende for den toksiske virkning (f.eks.brugen af atropin ved organofosfatforgiftninger), eller ved at hjælpe i genoprettelse af normale fysiologiske funktioner (f.eks. brugen af N-ace­tyl­cystein ved acetaminophen (paracetamol) forgiftning). Derudover kan specifikke antidoter virke direkte på toksin (f.eks. anti­­toxiner).

På https://www.drugs.com/drug-class/antidotes.html findes der en udtømmende liste over mulige antidoter. Bemærk, at ikke alle stoffer er registrerede til dyr og heller ikke nødvendigvis registrerede i Danmark.

I det kommende afsnit er det nævnt hvilken behandling den enkelte forgiftning kræver. Hvis ikke angivet henvises der til afsnit 1 og 2.