Forordning om biocidholdige produkter

Revideret 14. september 2017.

Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer, såsom skadedyr og bakterier gennem virkningen af aktivstofferne i det biocidholdige produkt. Forordningens formål er at forbedre funktionen på det indre marked for biocidholdige produkter i EU og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljøet.

Teksten blev vedtaget den 22. maj 2012 og finder anvendelse fra den 1. september 2013 med en overgangsperiode for visse bestemmelser. Den ophæver direktivet om biocidholdige produkter (direktiv 98/8/EF).

Læs hele forordningen her.