Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger til fremstilling af foderlægemidler

Revideret: 9. februar 2023

Et foderlægemiddel er en blanding af en lægemiddelforblanding og et eller flere foderstoffer, som er bestemt til uden forarbejdning at anvendes til dyr. Lægemidlet er tilsat i en sådan mængde, at der kan opnås en terapeutisk effekt.

En lægemiddelforblanding – ofte benævnt premix (til foderlægemidler) – er en veterinærmedicinsk specialitet godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelforblandingen er formuleret med henblik på opblanding i foder og dermed fremstilling af et foderlægemiddel på en af Plantedirektoratet godkendt foderstofvirksomhed.

Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger er lægemidler med antibakteriel eller anthelmintisk effekt. Størstedelen af de foderlægemidler, der anvendes i dag, har antibakteriel effekt (indhold af antibiotikum eller kemoterapeutikum). Foderlægemidler anvendes efter en omhyggelig klinisk undersøgelse til behandling af bakterielle sygdomme i et større husdyrhold.

For at opnå det bedst mulige resultat af behandlingen og da enhver anvendelse af antibiotikum/kemoterapeutikum eller anthelmintikum som lægemiddel, foderlægemiddel eller vækstfremmer bl.a. indebærer risiko for udvikling af resistens hos mikroorganismer og indvoldsorm, bør anvendelsen mindskes og samtidig optimeres mest muligt.

Foderlægemidler må alene udleveres fra apoteket efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille foderlægemidler.

Regler og betingelser for anvendelse af lægemidler, foderlægemidler og tilsætningsstoffer til foderstoffer

Lægemidler

Foderlægemidler

Tilsætningsstoffer til foderstoffer

Økologisk jordbrugsproduktion