Ansvar

Produkter medtages på Medicintildyr.dk efter at firmaerne har indsendt SPC (produktresumeer) vedrørende de enkelte produkter til ViNordics sekretariat. Materialet er derefter overført uden ydeligere redigering til databasen bag MedicintilDyr.

Dyrlægen skal være opmærksom på, at oplysninger om resistens ikke i alle tilfælde står anført ved et antimikrobielt eller antiparasitært lægemiddel. Det forudsættes, at dyrlægen er bekendt med gældende regler og retningslinjer på området.

ViNordic bestræber sig på, at produktinformation er fuldt ud korrekt. ViNordic er uden ansvar for registreringsfejl i de indkomne SPC.

Alle oplysninger på MedicintilDyr er videreformidlet uden ansvar. Det er derfor brugerens og dyrlægens eget ansvar at holde sig ajour med lovgivningen.

Der tages endvidere forbehold for så vidt angår de tilbageholdelsestider, der er angivet på Medicintildyr.dk, idet der løbende vil forekomme justeringer af disse med baggrund i fastsættelse af MRL-værdier. Justeringer i tilbageholdelsestiderne opdateres så hurtigt som muligt på Medicintildyr.dk, efter at de er blevet ViNordic bekendt.

Det kan oplyses, at ® betyder, at produktet er registreret i Patentdirektoratets varemærkeregister, men ikke at produktet er registreret af Lægemiddelstyrelsen.