Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr

Alle der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen.

Herunder finder du direkte link til indberetning af bivirkninger observeret hos dyr samt til indberetning af reaktion hos et menneske efter kontakt med et veterinært lægemiddel.

Indberet bivirkning til Lægemiddelstyrelsen

Indberet bivirkning observeret hos dyr (formular)

I menuen til venstre kan du finde Lægemiddelstyrelsens vejledning samt to foldere udarbejdet af ViNordic med information om bivirkninger. Den ene er skrevet til dyrlægen og den anden til dyreejeren. 

Bemærk derudover, at blandt andre dyrlæger har skærpet indberetningspligt for en række lægemidler. Lægemiddelstyrelsen opdaterer løbende listen over disse. Den findes her.