Søgeord for Anvendelsesområde på MedicinTilDyr

Ved valg af søgeord til Anvendelsesområde på MedicinTilDyr er der taget udgangspunkt i artikel 106 i Veterinærforordning 2019/6 samt Fødevarestyrelsens tolkning af denne. Søgeordene er derfor som udgangspunkt valgt ud fra de ord, som fremgår af lægemidlernes terapeutiske indikationer, som de er angivet i lægemidlernes danske produktresumeer.

Der er derudover lagt stor vægt på, at søgningerne skal være så ensartede som muligt, så den, som søger, skal finde så mange relevante produkter som muligt.

Detaljeringsgraden i afsnittet “Terapeutiske indikationer” er meget forskellig fra produktresumé til produktresumé. Nogle lægemidler har derfor mange søgeord, andre færre. Alle lægemidler har som minimum ét søgeord, typisk Kategori.

For at ensrette søgningen er der truffet følgende valg:

SøgeordBetydningEksempel
KategoriSøgeord for en gruppe af lægemidler”Infektion, mikrobiel” er tilføjet alle antimikrobielle lægemidler

”Inflammation” er tilføjet alle NSAID’s og glukokortikoider

 

Primært søgeordDet ord, som er valgt ud som søgeord for at dække flest mulige indikationer med samme betydning”Enteritis” er tilføjet alle lægemidler, hvor ord som ”gastroenteritis” eller ”infektion i mave-tarmkanalen” forekommer i indikationsteksten
SynonymSynonymer til de indikationer, som fremgår af indikationsteksten, herunder ord som bruges i daglig tale”Kløe” er tilføjet alle lægemidler, hvor indikationen ”pruritus” forekommer i indikationsteksten og omvendt.

 

Da der på produkterne er tilføjet kategorier, primære ord og synonymer som søgeord, som ikke nødvendigvis fremgår 1:1 i alle produktresumeer, er der valgt termen Anvendelsesområde frem for Indikation.