Førstehjælp – få overblikket

  • Få et overblik over hvad der er sket.
  • Spørg ejeren om hvilket giftstof dyret kan have været udsat for. Dette er ofte ikke muligt, men man kan sammen med ejer ræsonnere sig frem til mulige scenarier.
  • Hvor stor en dosis har dyret indtaget? Dette er meget vigtigt for at kunne vurdere om der skal ske en videre behandling.
  • Fjern giften
    • Vask dyret hvis topikal gift (oftest ved store dyr)
    • Giv emetika (oftest nødvendigt ved hund og kat). Emetika er kontraindiceret ved indtagelse af ætsende stoffer. Giv da aktivt kul.
  • Giv støttende behandling, f.eks. væsketerapi eller krampedæmpende.
  • Overvåg dyret