Fjernelse af giften

Som udgangspunkt skal giften søges fjernet eller dyret flyttes fra forgiftningskilden. Det er derfor vigtigt at få overblik over, hvad der kan have forårsaget en toksisk reaktion hos dyret og hvad indgangsporten har været. Afhængigt af forgiftningens type (oral, inhalation, topikal) vælges en af følgende metoder:

Ved oral optagelse/forgiftning
a) Tømning af mave-tarmkanal
Emetika kan anvendes indenfor de første 2-3 timer efter optagelse af et giftstof.
Emetika: Xylazin (0.05-1 mg/kg) eller apomorfin (0.1 mg/kg SC angives i litteraturen som bedste dosis).
Brug aldrig emetika hvis dyret har optaget ætsende stoffer.
Vær forsigtig med emetika hvis dyret har kramper eller respirationsbesvær.

b) Ventrikelskylning
Ventrikelskylning kan anvendes inden for de første 2-4 timer efter optagelse af giftstof.
Brug 10 ml/kg af en isotonisk natriumklorid (eller isotonisk natriumbikarbonat) opløsning. Gentag proceduren indtil returskyllet er klart. Dyret skal muligvis sederes.

c) Afføringsmidler
Natriumsulfat, magnesiumsulfat: små dyr 2-25 g, store dyr 100-200 g.
Paraffinolie: små dyr 2-15 ml, store dyr op til 1 L

d) Neutraliserende midler
Hvis et giftstof ikke kan fjernes fysisk, kan aktivt kul forebygge yderligere optagelse af stoffet. Aktivt kul gives indenfor 24 timer efter optagelse af giftstoffet og inden evt. indgivelse af emetika. Dyr gives 1-2g aktivt kul/kg.

Ved inhalation
Dyret fjernes fra kilden hurtigst muligt og bringes ud i frisk luft. Eventuelt gives iltbehandling.

Ved topikal forgiftning
Ved topikal forgiftning vaskes dyret grundigt med sæbe eller med en mild sodaopløsning (2%). dyret skylles efterfølgende med lunkent vand. Fjernelse (klipning) af hår eller uld kan være nødvendigt.