Anmeldepligtige husdyrsygdomme i Danmark

Forfatter: Dyrlæge Tim Petersen, Center for Dyresundhed, Fødevarestyrelsen.

Revideret: 18. januar 2022

 

En oversigt over de anmeldepligtige husdyrsygdomme findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside – se

Anmeldepligtige sygdomme

Håndtering af mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme mv.
Ved mistanke om og ved forekomst af en række husdyrsygdomme, som er omfattet af den veterinære lovgivning, skal praktiserende dyrlæger underrette Fødevarestyrelsen, med henblik på iværksættelse af diagnostiske undersøgelser og eventuelt sygdomsbekæmpelse.

Du kan få faglig sparring med embedsdyrlægerne ved at ringe til en af nedenstående veterinærenheder. Ring også selv om du blot er i tvivl – hellere en gang for meget end en gang for lidt! Du kan evt. tage billeder med mobiltelefonen og sende dem via MMS eller mail. Disse billeder vil Fødevarestyrelsen efter behov kunne videresendes til eksperter hos Dansk Veterinær Konsortium (Københavns Universitet/Statens Serum Institut).

Som udgangspunkt gælder, at færdsel på et husdyrbrug, hvor der er mistanke om en anmelderpligtig sygdom, skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne. Dette gælder færdsel til eller fra ejendommen af personer, til- eller fraførsel af dyr af alle arter, animalske produkter, herunder mælk, kød og æg samt maskiner, transportmidler m.v. Al færdsel må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Husk, at der kan være karantæneregler efter besøg på husdyrbrug med mistanke om smitsomme husdyrsygdomme.

Tilkald af en embedsdyrlæge på hverdage indenfor almindelig arbejdstid (kl. 9.00-16.00/15.00) sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsens veterinærenhed i det område, hvor mistanke om sygdom er opstået.

VeterinærNordVeterinærØstVeterinærSyd
7227 50957266 18093067 5970
10@fvst.dk12@fvst.dk11@fvst.dk

Uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 16.00-20.00, fredage dog kl. 15.00-20.00, lørdage samt søn- og helligdage kl. 10.00-20.00) kan embedsdyrlæge tilkaldes på Fødevarestyrelsens landsdækkende vagttelefon, tlf. 7012 1800.