Behandling af dyr af hestefamilien og udelukkelse fra konsum

Heste betragtes som produktionsdyr og er derfor omfattet af lovgivningen vedrørende lægemidler til produktionsdyr på lige vilkår med andre produktionsdyr som fx grise og køer.

Dyrlæger er forpligtede til holde sig opdaterede omkring den gældende lovgivning på området. Lovgivningen hører under  Fødevarestyrelsen, som kan kontaktes for oplysninger.

Den Danske Dyrlægeforening har på deres hjemmeside samlet regler for behandling af dyr af hestefamilien og om mulighederne for udelukkelse af fra konsum, og der henvises til denne side på Behandling af dyr af hestefamilien og udelukkelse fra konsum.

Bemærk dog, at indlægget, der linkes til, er DDDs vejledende anbefalinger på det foreliggende grundlag, og kan ikke betragtes som fyldestgørende og udtømmende veterinærfaglig rådgivning i konkrete behandlinger. DDD påtager sig således intet ansvar i så henseende ligesom der tages forbehold for fejl og mangler.