Parasitære sygdomme hos fisk

Costiasis

Årsag
Ichtyobodo necator
 (ektoflagellat)

Udbredelse
Almindelig sygdom ved opdræt af yngel.

Symptomer
Stærkt reduceret ædelyst, gradvis afmagring, uregelmæssige svømmebevægelser, blå-grålig slimlag på hudoverfladen, herunder kan være småblødninger, forhøjet dødelighed.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af flagellaten.

Differentialdiagnose
Andre ektoparasitter.

Profylakse
Management.

Terapi
Tilsætning af formaldehyd 24% (~2 ml/10 l vand i 30 min.).

Hexamitiasis

Årsag
Hexamita salmonis
 (endoflagellat).

Udbredelse
Flagellater er almindeligt forekommende i tarmkanalen, men kan volde store tab, specielt i yngelopdræt.

Symptomer
Sløvhed, ædelyst ringe, afmagring, flugtreaktion, mister balanceevnen, tarmbetændelse (gult slim).

Diagnose
Mikroskopisk undersøgelse af tarmindhold, flagellaten udviser livlig bevægelse.

Differentialdiagnose
IPN og Yngelsyndrom.

Profylakse
Management, fodring ad libitum.

Terapi
Ingen registrerede præparater. Albendazole eller magnesiumsulfat (Epsonsalt) iblandet foderet har god effekt.

Trichodiniasis

Årsag
Trichodina
 sp. (ciliat), Glosatella, Epistylis m.fl.

Udbredelse
Almindeligt forekommende i dambrug, forårsager kun undtagelsesvis alvorlige angreb.

Symptomer
Uregelmæssige hvidlige flager på huden, der kan ses hyperæmi af huden.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af ciliaten.

Differentialdiagnose
Andre ektoparasitter.

Profylakse
Management.

Terapi
Vanddesinfektion med formaldehyd 24% (~2 ml/10 l vand i 30 min.) eller oxyderende midler med brintoverilte.

Fiskedræber (Hvid pletsyge, Ichthyophthiriasis)

Årsag
Ichthyophthirius multifiliis
 (ciliat).

Udbredelse
Parasitten er almindelig forekommende i dambrug.

Symptomer
Karakteristiske skarpt markerede hvide pletter i huden, fisken gnider sig mod siden eller bunden af dammen, i slutstadiet bliver fisken apatisk.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af ciliaten (hesteskoformet kærne).

Profylakse
Management. Gentagne behandlinger af vandmiljøet med desinficerende midler. God immunitet opbygges efter infektion.

Terapi
Øgning af vandgennemstrømningen. Evt. vekselbehandling med blåsten og formalin.
Oxyderende midler (Per-aqua, Divosan).

Øjenforandringer (Katarakt)

Årsag
Diplostomum spathaceum
 (øjenikte), livscyklus: snegl og fisk mellemværter, fugl slutvært.

Udbredelse
I enkelte tilfælde ses infektion med øjenikten på dambrug, især de der modtager vand fra søer, infektionen kan også forekomme i anlæg, der indtager brakvand.

Symptomer
Svært angrebne fisk har en hvid, uigennemsigtig linse. De blinde fisk mister evnen til at antage omgivelsernes farve og bliver ofte mørke. De angrebne fisk springer ikke efter foderet, men opsamler det på bunden.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af metacercarier i linsen.

Differentialdiagnose
Bakterie- eller virusinfektion, ernæringsbetingede øjenforandringer.

Profylakse
Net over damme (lovpligtigt) for at holde fugle væk, sneglebekæmpelse, destruktion af blinde fisk, undgå indtag af overflade vand.

Terapi
Ingen.

PKD (Proliferative Kidney Disease)

Årsag
Tetracapsular bryosalmonae
 (encellet parasit).

Udbredelse
Første gang konstateret i Danmark i 1982 på 3 dambrug, og forekommer nu udbredt.
Lang inkubationstid, kliniske symptomer optræder hyppigst i sensommeren ved vandtemperaturer over 15°C, symptomerne forsvinder oftest, når temperaturen falder. God immunitet efter infektion.

Symptomer
Fiskene bliver mørke, går langs kanten, kan blive opsvulmede, anæmiske, tåler ikke håndtering.

Diagnose
Den bagerste del af nyren stærkt opsvulmet (vaskebræt lign.), senere gråligt marmoreret.

Differentialdiagnose
Granulomatøse lidelser, som f.eks. BKD, mykobakterieinfektioner, systemiske mykoser.

Profylakse
Grundvand / borevand kan anvendes i den periode, hvor fiskene er mest udsat for smitte (maj-september).

Terapi
Ingen.

Gælleamøbeinfektion

Udbredelse
Infektion med amøber i gællerne er vidt udbredt og ses ved alle vandtemperaturer og i alle størrelser fisk.

Symptomer
Fiskene går højt i vandet og trækker op mod indløbet af vand, symptomer på iltmangel. Fiskene er sløve og gæller er udspilede og tilslimede. Høj dødelighed ses ofte i ubehandlede tilfælde. De yderste dele af gællerne bliver grålige (nekroser af gællevæv). Tab af ædelyst.

Diagnose
Mikroskopi af slim og gællevæv.

Profylakse
Management

Terapi
Afslimende midler, vanddesinfektion med formaldehyd, NaCl i vandet.